Bedrijfswagen
Vorige

1 van 116

Volgende

Hoeveel meer kost een diesel bedrijfswagen je voortaan?

Rij jij met een dieselbedrijfswagen? Hou er dan rekening mee dat dat vanaf dit jaar iets duurder wordt.
#

Wie een bedrijfswagen privé mag gebruiken, betaalt in 2018 immers meer personenbelasting als die auto op diesel rijdt. Daarnaast zijn er nog enkele fiscale wijzigingen op komst. Zo wordt er komaf gemaakt met het fiscale trucje van de plug-in-hybrides en worden de aftrekken voor autokosten in stappen beperkt.

Meer belastingen

Wie over een bedrijfswagen beschikt en die ook voor privédoeleinden mag gebruiken, geniet van een zogenaamd ‘voordeel van alle aard’, waar belastingen op moeten betaald worden. Dat voordeel van alle aard wordt berekend aan de hand van de cataloguswaarde en het CO2-percentage van het voertuig.

Kim Leemans, legal advisor Securex: “Het CO2-percentage wordt bekomen door de CO2-uitstoot van het voertuig te vergelijken met de referentie-CO2-uitstoot. Hoe lager die referentie-uitstoot, hoe hoger het voordeel van alle aard en dus de belasting die je daarop betaalt. Sinds 1 januari 2018 geldt voor dieselwagens een lagere referentie-CO2-uitstoot: 86 g/km in plaats van 87 g/km in 2017. Voor benzinewagens verandert er niets.”

Ook de voorbije jaren werd de referentie-CO2-uitstoot verlaagd, zowel voor diesel- als voor benzinewagens. Kim Leemans: “We stellen inderdaad een dalende trend vast, voor beide types motoren. Het verschil met vorig jaar is echter miniem en voor benzinewagens zelfs onbestaande. Het effect op de personenbelasting mag in vergelijking met vorig jaar dus niet overdreven worden. Het zal gemiddeld slechts om enkele euro’s per maand gaan. Anderzijds, als je het over verschillende jaren bekijkt, zien we de belasting op bedrijfswagens wel duidelijk stijgen.”

Plug-in-hybrides minder voordelig

Voor een specifieke categorie van wagens, de zogenaamde plug-in-hybridewagens, zullen er vanaf 2020 striktere regels gelden voor wagens aangekocht vanaf 2018. Die wagens zijn zowel uitgerust met een brandstofmotor als met een elektrische batterij en genieten nu nog van een fiscaal voordeel.

Kim Leemans van Securex: “Op papier is de CO2-uitstoot van die elektrische wagens heel laag en dus voordelig voor de berekening van het voordeel van alle aard. Het is echter zo dat deze wagens zowel zijn uitgerust met een brandstofmotor als met een elektrische batterij die slechts een beperkte energiecapaciteit heeft. Bovendien dient die opgeladen te worden via een externe energiebron. Om die reden rijden ze toch vaak op brandstof en stoten ze meer CO2 uit.”

“Vanaf 2020 wordt voor de berekening van het voordeel van alle aard daarom rekening gehouden met de CO2-uitstoot van een overeenstemmende wagen op brandstof, met een hogere uitstoot en dus een hoger voordeel van alle aard tot gevolg. Is er geen overeenstemmend voertuig, dan zal de uitstootwaarde vermenigvuldigd worden met 2,5. Deze regeling zal gelden voor wagens die zijn aangekocht vanaf 2018.”

Aftrek autokosten wordt beperkt

Wat betreft de aftrek van autokosten, gelden sinds begin 2018 dezelfde regels voor zelfstandigen/eenmanszaken als voor vennootschappen. Met de bedoeling mensen aan te zetten om voor wagens met een lagere uitstoot te kiezen. Dieselwagens worden meer benadeeld.

Tot hiertoe waren de autokosten voor zelfstandigen/eenmanszaken voor 75% aftrekbaar. Nu zal ook voor hen het aftrekpercentage afhangen van de uitstoot (op basis van schijven). Voor wagens die werden aangekocht voor 1 januari 2018, zullen zij wel nog minimaal 75% kunnen aftrekken. Voor wagens die vanaf 2018 werden aangekocht, gelden vanaf 2020 de nieuwe regels zoals hierna weergegeven.

Vanaf 2020 zullen er voor alle zelfstandigen en vennootschappen strengere regels gelden voor wagens die vanaf 2018 werden aangekocht. De vaste aftrekpercentages per schijf worden dan immers vervangen door een percentage op basis van een formule: 120% - (0,5% x coëfficiënt x CO2-uitstoot). Voor een dieselmotor geldt een coëfficiënt van 1, voor een benzinemotor 0,95 en voor aardgas 0,90 (tot 11 fiscale pk). Het percentage zal zo tussen de 50% en 100% liggen. Ook voor elektrische wagens kan slechts 100% van de kosten worden afgetrokken (i.p.v. 120% onder de huidige regeling).

De aftrek van autokosten wordt op die manier verder beperkt, met de bedoeling mensen aan te zetten om voor wagens met een lagere uitstoot te kiezen. Dieselwagens worden meer benadeeld.

Voor meer informatie over de beperking van de aftrek van autokosten, consulteer de website van advocatenkantoor De Broeck, Van Laere en partners.

(mr) 

23 januari 2018
Aanbevolen jobs

Hoeveel meer kost een diesel bedrijfswagen je voortaan?

Rij jij met een dieselbedrijfswagen? Hou er dan rekening mee dat dat vanaf dit jaar iets duurder wordt.
#

Wie een bedrijfswagen privé mag gebruiken, betaalt in 2018 immers meer personenbelasting als die auto op diesel rijdt. Daarnaast zijn er nog enkele fiscale wijzigingen op komst. Zo wordt er komaf gemaakt met het fiscale trucje van de plug-in-hybrides en worden de aftrekken voor autokosten in stappen beperkt.

Meer belastingen

Wie over een bedrijfswagen beschikt en die ook voor privédoeleinden mag gebruiken, geniet van een zogenaamd ‘voordeel van alle aard’, waar belastingen op moeten betaald worden. Dat voordeel van alle aard wordt berekend aan de hand van de cataloguswaarde en het CO2-percentage van het voertuig.

Kim Leemans, legal advisor Securex: “Het CO2-percentage wordt bekomen door de CO2-uitstoot van het voertuig te vergelijken met de referentie-CO2-uitstoot. Hoe lager die referentie-uitstoot, hoe hoger het voordeel van alle aard en dus de belasting die je daarop betaalt. Sinds 1 januari 2018 geldt voor dieselwagens een lagere referentie-CO2-uitstoot: 86 g/km in plaats van 87 g/km in 2017. Voor benzinewagens verandert er niets.”

Ook de voorbije jaren werd de referentie-CO2-uitstoot verlaagd, zowel voor diesel- als voor benzinewagens. Kim Leemans: “We stellen inderdaad een dalende trend vast, voor beide types motoren. Het verschil met vorig jaar is echter miniem en voor benzinewagens zelfs onbestaande. Het effect op de personenbelasting mag in vergelijking met vorig jaar dus niet overdreven worden. Het zal gemiddeld slechts om enkele euro’s per maand gaan. Anderzijds, als je het over verschillende jaren bekijkt, zien we de belasting op bedrijfswagens wel duidelijk stijgen.”

Plug-in-hybrides minder voordelig

Voor een specifieke categorie van wagens, de zogenaamde plug-in-hybridewagens, zullen er vanaf 2020 striktere regels gelden voor wagens aangekocht vanaf 2018. Die wagens zijn zowel uitgerust met een brandstofmotor als met een elektrische batterij en genieten nu nog van een fiscaal voordeel.

Kim Leemans van Securex: “Op papier is de CO2-uitstoot van die elektrische wagens heel laag en dus voordelig voor de berekening van het voordeel van alle aard. Het is echter zo dat deze wagens zowel zijn uitgerust met een brandstofmotor als met een elektrische batterij die slechts een beperkte energiecapaciteit heeft. Bovendien dient die opgeladen te worden via een externe energiebron. Om die reden rijden ze toch vaak op brandstof en stoten ze meer CO2 uit.”

“Vanaf 2020 wordt voor de berekening van het voordeel van alle aard daarom rekening gehouden met de CO2-uitstoot van een overeenstemmende wagen op brandstof, met een hogere uitstoot en dus een hoger voordeel van alle aard tot gevolg. Is er geen overeenstemmend voertuig, dan zal de uitstootwaarde vermenigvuldigd worden met 2,5. Deze regeling zal gelden voor wagens die zijn aangekocht vanaf 2018.”

Aftrek autokosten wordt beperkt

Wat betreft de aftrek van autokosten, gelden sinds begin 2018 dezelfde regels voor zelfstandigen/eenmanszaken als voor vennootschappen. Met de bedoeling mensen aan te zetten om voor wagens met een lagere uitstoot te kiezen. Dieselwagens worden meer benadeeld.

Tot hiertoe waren de autokosten voor zelfstandigen/eenmanszaken voor 75% aftrekbaar. Nu zal ook voor hen het aftrekpercentage afhangen van de uitstoot (op basis van schijven). Voor wagens die werden aangekocht voor 1 januari 2018, zullen zij wel nog minimaal 75% kunnen aftrekken. Voor wagens die vanaf 2018 werden aangekocht, gelden vanaf 2020 de nieuwe regels zoals hierna weergegeven.

Vanaf 2020 zullen er voor alle zelfstandigen en vennootschappen strengere regels gelden voor wagens die vanaf 2018 werden aangekocht. De vaste aftrekpercentages per schijf worden dan immers vervangen door een percentage op basis van een formule: 120% - (0,5% x coëfficiënt x CO2-uitstoot). Voor een dieselmotor geldt een coëfficiënt van 1, voor een benzinemotor 0,95 en voor aardgas 0,90 (tot 11 fiscale pk). Het percentage zal zo tussen de 50% en 100% liggen. Ook voor elektrische wagens kan slechts 100% van de kosten worden afgetrokken (i.p.v. 120% onder de huidige regeling).

De aftrek van autokosten wordt op die manier verder beperkt, met de bedoeling mensen aan te zetten om voor wagens met een lagere uitstoot te kiezen. Dieselwagens worden meer benadeeld.

Voor meer informatie over de beperking van de aftrek van autokosten, consulteer de website van advocatenkantoor De Broeck, Van Laere en partners.

(mr) 

23 januari 2018
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook