Bedrijfswagen
Vorige

1 van 115

Volgende

Hoeveel betaal ik voor mijn bedrijfswagen?

28 januari 2016
Een werknemer met een bedrijfswagen betaalt daar belastingen op, dat loopt al snel op tot 1.000 euro per jaar. De fiscus beschouwt een bedrijfswagen immers als een zogenaamd voordeel van alle aard. Dit jaar zullen werknemers met een bedrijfswagen opnieuw iets meer belastingen moeten betalen.
firmawagen sleutel

Concreet worden die belastingen elke maand verrekend bij de uitbetaling van je loon. Hoe kleiner het voordeel van alle aard (hangt af van grootte en type bedrijfswagen), hoe minder belastingen je in principe betaalt en hoe hoger je nettoloon zal zijn.

Een werknemer moet belastingen betalen op zijn bedrijfswagen omdat hij die gratis ter beschikking gesteld krijgt door zijn werkgever en hij ook in zijn privétijd met die wagen rondrijdt.

“Sinds 2012 wordt het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens berekend aan de hand van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van het voertuig”, vertelt Kim Leemans, Legal Advisor van Securex. “De CO2-uitstoot wordt uitgedrukt door een percentage, namelijk door het CO2-uitstootgehalte van het voertuig te vergelijken met de referentie-CO2-uitstoot.”

“Het gevolg van de nieuwe (verlaagde) referentie-CO2-uitstoot, is dat werknemers en bedrijfsleiders met een bedrijfswagen in 2016 meer belastingen zullen moeten betalen. Ook in 2014 en 2015 stegen de belastingen al.”

Berekeningsformule

De berekeningsformule voor het voordeel van alle aard ziet er als volgt uit:

 • voor dieselwagens: cataloguswaarde x [5,5 + (CO2-89) x 0,1]% x 6/7
 • voor benzinewagens: cataloguswaarde x [5,5 + (CO2-107) x 0,1]% x 6/7

Deze formules zijn zowel van toepassing voor werknemers als voor zelfstandige bedrijfsleiders.

Cataloguswaarde

Onder cataloguswaarde wordt verstaan: “de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde btw, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno”.

Zoals uit bovenstaande officiële omschrijving blijkt, is het soms niet eenvoudig die catalogusprijs te bepalen. Er bestaat namelijk geen officiële databank met prijzen. Wat zeker is: met een eventuele korting wordt geen rekening gehouden. Maar wat met de voertuigen die al enkele jaren oud zijn of in het buitenland aangekocht werden? “In geval van twijfel is het aangeraden om een dealer van het betrokken automerk te raadplegen”, vertelt Kim Leemans, Legal Advisor van Securex.

Wat verstaat men onder opties? 

In de Commissie Financiën heeft de minister erop gewezen dat men onder opties dient te verstaan: de "(…) bijkomende voorzieningen aan de wagen die door gelijk welke bestuurder kunnen worden gekozen uit een bepaald aanbod".

“Volgens deze opvatting sluit de minister de verbouwingskosten van de wagen voor gehandicapten uit, terwijl hij er wel de kosten van een LPG-installatie in opneemt”, aldus Kim Leemans.

CO2-uitstoot

Dit is een gegeven dat wordt meegedeeld door de Directie Inschrijvingen Voertuigen van de FOD Financiën.

Voor hybride wagens (een combinatie van een elektrische motor en een verbrandingsmotor) wordt gekeken naar de CO2-uitstootwaarde van de verbrandingsmotor (diesel of benzine).

Je kan ook zelf de CO2-uitstoot vinden voor elk voertuigtype op de website van Energievreters.

Leeftijd van de bedrijfswagen

Eens de cataloguswaarde van het voertuig bepaald is, zal die in functie van de ouderdom van het voertuig verminderd worden aan de hand van een systeem van progressieve waardevermindering (6 % per jaar) met een minimumwaarde vastgelegd op 70 %.

Periode verstreken sinds de eerste inschrijving van het voertuig In aanmerking te nemen percentage van de cataloguswaarde
0 tot 12 maanden 100%
13 tot 24 maanden 94%
25 tot 36 maanden 88%
37 tot 48 maanden 82%
49 tot 60 maanden 76%
Vanaf 61 maanden 70%

Minimumbelasting

Het bekomen voordeel van alle aard mag nooit lager liggen dan 820 euro per jaar (dit is het basisbedrag dat elk jaar geïndexeerd wordt). Voor inkomstenjaar 2016, aanslagjaar 2017, is dit 1.260 euro per jaar.

Hoe wordt het voordeel bepaald voor elektrische voertuigen?

Ook voor elektrische voertuigen wordt gebruikt gemaakt van bovenstaande formule. Aangezien een elektrische wagen geen CO2 uitstoot, moet rekening gehouden worden met het minimumpercentage van 4%. Het belastbaar voordeel mag niet lager zijn dan het wettelijk minimumbedrag.

Vermindering voordeel

Het bedrag van het voordeel van alle aard mag verminderd worden met de eventuele kilometervergoeding die de werknemer betaalt en/of met de kosten die de werknemer aan zijn werkgever of de vennootschap terugbetaalt. De kosten die de werknemer rechtstreeks ten laste neemt, mogen, volgens de fiscale administratie, evenwel niet in mindering gebracht worden.

Dit jaar meer belastingen betalen

3 werknemers krijgen dezelfde bedrijfswagen. Een Audi A4 (diesel), met een cataloguswaarde van 28.600 euro en een CO2-uitstoot van 115g/km. Werknemer 1 kreeg die wagen in 2014, werknemer 2 in 2015 en werknemer 3 in 2016.

Je ziet duidelijk dat het voordeel van alle aard (en dus de te betalen belastingen) gestegen zijn doorheen de jaren:

 • 2014
  Werknemer 1: 28.600 euro x [5,5 + (115-93) x 0,1]% x 6/7/12 = 157,3 euro
 • 2015
  Werknemer 2: 28.600 euro x [5,5 + (115-91) x 0,1]% x 6/7/12 = 161,39 euro
 • 2016
  Werknemer 3: 28.600 euro x [5,5 + (115-89) x 0,1]% x 6/7/12 = 165,47 euro

Besluit: op een bedrijfswagen betaal je snel 1.000 euro belastingen per jaar

Een werknemer betaalt maandelijks dus belastingen op bovenstaande bedragen. Met een brutomaandloon van 3.000 euro betekent dit dat hij door zijn bedrijfswagen jaarlijks een kleine 1.000 euro minder nettoloon ontvangt.

(mr) – Met dank aan Securex 

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook