Belastingen
Vorige

1 van 49

Volgende

Hoeveel belastingen betaal je op de iPad van je werk?

Tablets zijn in, en worden ook meer en meer een werkinstrument. Van zodra iemand een tablet krijgt van zijn werkgever en die ook privé mag gebruiken, komt dit op zijn loonbrief en moeten hier belastingen en RSZ op betaald worden.
#

Op tablets (iPad, Galaxy, …) die enkel professioneel gebruikt worden, moet een werknemer geen belastingen betalen. Maar in geval van controle of discussie, moet dan wel bewezen kunnen worden dat er geen privégebruik is.

Maar werkgevers geven tablets vaak aan hun jonge professionals, net om het feit dat ze die ook privé mogen gebruiken. Het is zoals een bedrijfswagen een manier om werknemers te stimuleren zonder hen (een dure) loonopslag te moeten geven.

Op de loonbrief

“Zodra een werknemer van zijn werkgever een tablet krijgt en die ook privé mag gebruiken, ontstaat er een voordeel in natura”, vertelt Iris Tolpe, legal manager bij hr-dienstverlener Securex. “Er moeten dan sociale bijdragen en belastingen op betaald worden. Net zoals bijvoorbeeld het voordeel van alle aard van een bedrijfswagen komt dit voordeel dan op de loonbrief.”

Hoeveel worden die tablets nu belast? Pas eenmaal wanneer een bepaalde praktijk ingang vindt, spreken de RSZ en de belastingen zich uit over de waardering van dit voordeel. Maar jammer genoeg nooit tegelijk, en vaak hebben ze ook nog eens een andere mening over de waarde ervan.

30 euro aan de RSZ

De RSZ heeft reeds haar evaluatiemethode van het privégebruik van een tablet bekendgemaakt. De fiscus daarentegen kijkt nog even de kat uit de boom …

Het loonvoordeel dat een tablet oplevert, wordt door de RSZ forfaitair geraamd op:

  • 180 euro per jaar voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een tablet voor privédoeleinden aan de werknemer;
  • 60 euro extra per jaar wanneer de tablet aangesloten is op het internet.

Dit voordeel wordt op dezelfde manier geraamd als het voordeel dat voortvloeit uit het privégebruik van een pc. Indien de werknemer over een pc én over een tablet beschikt, moet het voordeel verdubbeld worden (180 euro x 2).

Voorbeeld

Concreet houdt de forfaitaire waardering voor de werknemer in dat hij op het bedrag van 240 euro (180 euro + 60 euro) socialezekerheidsbijdragen van 13,07% zal moeten betalen: dit komt neer op een goede 30 euro op jaarbasis.

Uiteraard is er ook een kost voor de werkgever. Hij is op zijn beurt patronale socialezekerheidsbijdragen verschuldigd: deze komen jaarlijks neer op ongeveer 80 euro.

En de belastingen?

Los van de RSZ, passeert uiteraard ook nog de fiscus. Er moeten ook belastingen betaald worden op dit voordeel. De belastingadministratie heeft nog geen officieel standpunt geformuleerd over hoe dit voordeel voortvloeiend uit het privégebruik van een tablet behandeld moet worden.

“Het kan dus nog 2 richtingen uit”, zegt Iris Tolpe van Securex. “Ofwel nemen ze het forfait van de RSZ over, ofwel moet het voordeel geraamd worden volgens de werkelijke waarde van een tablet voor elke werknemer. In de praktijk is het vaak zo dat de belastingadministratie de RSZ na een tijdje volgt, maar het is nog even afwachten of dit ook hier gebeurt.”

(mr) 

20 juni 2012
Aanbevolen jobs

Hoeveel belastingen betaal je op de iPad van je werk?

Tablets zijn in, en worden ook meer en meer een werkinstrument. Van zodra iemand een tablet krijgt van zijn werkgever en die ook privé mag gebruiken, komt dit op zijn loonbrief en moeten hier belastingen en RSZ op betaald worden.
#

Op tablets (iPad, Galaxy, …) die enkel professioneel gebruikt worden, moet een werknemer geen belastingen betalen. Maar in geval van controle of discussie, moet dan wel bewezen kunnen worden dat er geen privégebruik is.

Maar werkgevers geven tablets vaak aan hun jonge professionals, net om het feit dat ze die ook privé mogen gebruiken. Het is zoals een bedrijfswagen een manier om werknemers te stimuleren zonder hen (een dure) loonopslag te moeten geven.

Op de loonbrief

“Zodra een werknemer van zijn werkgever een tablet krijgt en die ook privé mag gebruiken, ontstaat er een voordeel in natura”, vertelt Iris Tolpe, legal manager bij hr-dienstverlener Securex. “Er moeten dan sociale bijdragen en belastingen op betaald worden. Net zoals bijvoorbeeld het voordeel van alle aard van een bedrijfswagen komt dit voordeel dan op de loonbrief.”

Hoeveel worden die tablets nu belast? Pas eenmaal wanneer een bepaalde praktijk ingang vindt, spreken de RSZ en de belastingen zich uit over de waardering van dit voordeel. Maar jammer genoeg nooit tegelijk, en vaak hebben ze ook nog eens een andere mening over de waarde ervan.

30 euro aan de RSZ

De RSZ heeft reeds haar evaluatiemethode van het privégebruik van een tablet bekendgemaakt. De fiscus daarentegen kijkt nog even de kat uit de boom …

Het loonvoordeel dat een tablet oplevert, wordt door de RSZ forfaitair geraamd op:

  • 180 euro per jaar voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een tablet voor privédoeleinden aan de werknemer;
  • 60 euro extra per jaar wanneer de tablet aangesloten is op het internet.

Dit voordeel wordt op dezelfde manier geraamd als het voordeel dat voortvloeit uit het privégebruik van een pc. Indien de werknemer over een pc én over een tablet beschikt, moet het voordeel verdubbeld worden (180 euro x 2).

Voorbeeld

Concreet houdt de forfaitaire waardering voor de werknemer in dat hij op het bedrag van 240 euro (180 euro + 60 euro) socialezekerheidsbijdragen van 13,07% zal moeten betalen: dit komt neer op een goede 30 euro op jaarbasis.

Uiteraard is er ook een kost voor de werkgever. Hij is op zijn beurt patronale socialezekerheidsbijdragen verschuldigd: deze komen jaarlijks neer op ongeveer 80 euro.

En de belastingen?

Los van de RSZ, passeert uiteraard ook nog de fiscus. Er moeten ook belastingen betaald worden op dit voordeel. De belastingadministratie heeft nog geen officieel standpunt geformuleerd over hoe dit voordeel voortvloeiend uit het privégebruik van een tablet behandeld moet worden.

“Het kan dus nog 2 richtingen uit”, zegt Iris Tolpe van Securex. “Ofwel nemen ze het forfait van de RSZ over, ofwel moet het voordeel geraamd worden volgens de werkelijke waarde van een tablet voor elke werknemer. In de praktijk is het vaak zo dat de belastingadministratie de RSZ na een tijdje volgt, maar het is nog even afwachten of dit ook hier gebeurt.”

(mr) 

20 juni 2012
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook