Net afgestudeerd Vorige

1 van 133

Volgende

Hoelang moet ik wachten tot ik een uitkering krijg?

De beroepsinschakelingstijd is de periode die een werkloze schoolverlater moet wachten vooraleer hij zijn eerste inschakelingsuitkering kan ontvangen.

31 januari 2014

Delen

Geld tellen

Hoelang je beroepsinschakelingstijd duurt, hangt af van je leeftijd:

Vanaf 1 januari 2012 duurt je beroepsinschakelingstijd 12 maanden (310 dagen, uitgezonderd zondagen) ongeacht je leeftijd. Deze termijn geldt voor alle jongeren die vanaf 01-01-2012 een inschakelingsuitkering aanvragen. Heb je je bijvoorbeeld op 1 augustus 2011 ingeschreven bij VDAB en vraag je nu een uitkering aan, dan heb je een wachttijd van 310 dagen.

Sommige dagen mag je niet meetellen:

  • De dagen van inschrijving gelegen tussen het einde van de lessen en 1 augustus komen niet in aanmerking (behalve indien u uw studies hebt onderbroken in de loop van het schooljaar).
  • De dagen van onbeschikbaarheid komen niet in aanmerking voor de beroepsinschakelingstijd. Bijvoorbeeld: dagen van hospitalisatie, gevangenzetting, dagen waarvoor u uitdrukkelijk te kennen hebt gegeven niet of slechts onder bepaalde voorwaarden te willen werken (voorwaarden niet gerechtvaardigd gelet op de criteria van de passende dienstbetrekking), opzoekingswerk als niet-bijdrageplichtige bursaal voor de sociale zekerheid.
  • Periodes tijdens welke u studies of een opleiding volgde, met een voorziene duur van minstens 9 maanden waarbij het aantal lesuren (met inbegrip van de eventuele stages) per cyclus gemiddeld minstens 20 per week bedraagt, waarvan minstens 10 van maandag tot vrijdag tussen 8 en 18 uur. Tellen ook niet als beroepsinschakelingstijd: schoolvakanties in de studie- of opleidingscyclus. De stages om toegang te krijgen tot een beroep die integraal deel uitmaken van de studies komen evenmin in aanmerking voor de beroepsinschakelingstijd.
  • De periode tijdens welke u voort werkt aan een eindwerk dat u nog niet had ingediend of waarvoor u eerder niet was geslaagd, evenals de periode tijdens welke u lessen volgt voor vakken die u had overgedragen naar het volgende academiejaar en die verplicht deel uitmaken van uw studiecyclus.

Twijfels? Details vind je bij de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening). Het is de inschrijfdatum als werkzoekende die het begin van je beroepsinschakelingstijd bepaalt.

Het is de inschrijfdatum als werkzoekende die het begin van je beroepsinschakelingstijd bepaalt.

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?