Vorige

1 van 318

Volgende
Volgend artikel:

3 manieren om miljonair te worden met een gewoon loon

Hoe weet ik of mijn werkgever me genoeg betaalt?

20 mei 2010
"Ik twijfel of mijn loon naar behoren is. Kan ik mijn werkgever vragen hoe dat bedrag bepaald werd?"

Het antwoord van Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian:    

Het loon van een werknemer wordt in principe schriftelijk met wederzijds akkoord vastgesteld in de arbeidsovereenkomst. Dit loon vond je bij indiensttreding naar behoren, aangezien je er bij je indiensttreding akkoord mee ging, maar naderhand begin je hierover blijkbaar te twijfelen.

Het overeengekomen brutoloon is - althans vanuit juridisch oogpunt - niet ‘naar behoren’ in één van de volgende drie situaties.

1. Lager dan minimumlonen

Het overeengekomen loon ligt lager dan de minimumlonen die de sociale partners per functiecategorie zijn overeengekomen in een sectorale cao (zogenaamde loonbarema’s). Dit kan je gemakkelijk, eventueel met de hulp van je vakbond, achterhalen door de tekst van de cao te raadplegen.

2. Discriminatie

Er stelt zich ook een probleem wanneer je werkgever je heeft gediscrimineerd bij de loonbepaling. Van discriminatie kan sprake zijn als je bijvoorbeeld omwille van je geslacht, uiterlijk, etnische afkomst of je deeltijds arbeidsregime minder zou verdienen als collega’s met soortgelijk werk, ervaring en competenties. Dit veronderstelt dat je tot een door de discriminatiewetgeving beschermde categorie behoort (vrouw, buitenlandse afkomst, deeltijder, enzovoort). In voorkomend geval kan je bij je werkgever steeds vragen naar het loon van je collega’s die zich voor het overige in een soortgelijke situatie bevinden. Enkel als je feiten kan aantonen die het bestaan van discriminatie kunnen doen vermoeden, zal je jouw werkgever kunnen dwingen om aan te tonen dat je niet gediscrimineerd werd, bijvoorbeeld door gegevens over het loon van collega’s te verstrekken.

3. Niet geïndexeerd

Tenslotte, moet je loon uiteraard correct zijn aangepast aan het (gestegen) indexcijfer der consumptieprijzen. Ook dit is gemakkelijk te achterhalen op basis van voorbije loon- en indexaanpassingen. Doet geen van de voorgaande situaties zich voor, is uw loon ‘naar behoren’ ook al ben je er misschien niet tevreden mee. Het staat je steeds vrij om dit bij je werkgever aan te kaarten en eventueel betere loonvoorwaarden te onderhandelen. Dit kan je echter niet afdwingen.

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Artikels zoeken

Aanbevolen jobs

Wil jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

Voeg je CV toe
Jobs voor jou zal je betere jobs suggereren gebaseerd op je opleiding, vaardigheden en werkervaring.

Of zoek in 16957 andere jobs