Achterstallig loon
Vorige

1 van 8

Volgende

Het loon van mijn vakantiejob is nog steeds niet betaald. Wat kan ik doen?

je vakantiejob nog niet betaald?
Het loon van mijn vakantiejob is nog steeds niet betaald. Als ik bel, word ik met een kluitje in het riet gestuurd. Wat kan ik doen?

Wanneer jij de voorbije zomer als jobstudent heeft gewerkt, moet je in principe met je werkgever een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten hebben gesloten. Ter bescherming van studenten moet deze overeenkomst naast andere wettelijk verplichte vermeldingen uitdrukkelijk het overeengekomen loon en het betalingstijdstip van het loon vermelden.

De arbeidsovereenkomst moet ook uitdrukkelijk vermelden dat de zogenaamde 'Loonbeschermingswet' van toepassing is.

Uiterste betaaldag

Je werkgever moet dus ook je loon op het overeengekomen tijdstip betalen, zelfs indien je werkgever, in strijd met de wet, geen geschreven afspraken hierover heeft gemaakt. Jouw loon moet uiterlijk betaald worden op het tijdstip vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of in het arbeidsreglement. Zegt de cao of het arbeidsreglement niets over het betalingstijdstip van het loon, dan moet het loon uiterlijk worden betaald op de vierde werkdag na de maand waarin je gewerkt hebt.

Vanaf dat ogenblijk kan jij de betaling van het loon eisen. Bovendien is bij laattijdige betaling automatisch interest verschuldigd op het bruto bedrag van het loon vóór enigerlei inhouding. De interestvoet bedraagt zo'n 1,50% op jaarbasis (in 2022, wordt jaarlijks herzien).

CHECK: Hoeveel kan en mag een student verdienen?

Aangetekende ingebrekstelling

Aangezien mondelinge aanmaningen niet helpen, stellen we voor dat je een duidelijke aangetekende ingebrekestelling verstuurt naar de werkgever waarin je de betaling van het loon vordert voor de verrichte studentenarbeid. Haalt een schriftelijke ingebrekestelling ook niets uit, dan kunnen wij je alleen maar aanraden een advocaat onder de arm te nemen.

Je kan volledig kosteloos rechtsbijstand genieten indien je netto maandinkomen als alleenstaande lager is dan 1.326 euro. Voor de aanwijzing van een pro deo advocaat kan je eventueel aankloppen bij het Bureau voor Juridische Bijstand dat wordt samengesteld door de Orde van Advocaten in elk gerechtelijk arrondissement. Je advocaat kan dan nogmaals een laatste ingebrekestelling sturen en bij afwezigheid van betaling overgaan tot dagvaarding.

FAQ: Alles wat je moet weten over je studentenjob!

(Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Laga).

15 augustus 2021
Aanbevolen jobs

Het loon van mijn vakantiejob is nog steeds niet betaald. Wat kan ik doen?

je vakantiejob nog niet betaald?
Het loon van mijn vakantiejob is nog steeds niet betaald. Als ik bel, word ik met een kluitje in het riet gestuurd. Wat kan ik doen?

Wanneer jij de voorbije zomer als jobstudent heeft gewerkt, moet je in principe met je werkgever een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten hebben gesloten. Ter bescherming van studenten moet deze overeenkomst naast andere wettelijk verplichte vermeldingen uitdrukkelijk het overeengekomen loon en het betalingstijdstip van het loon vermelden.

De arbeidsovereenkomst moet ook uitdrukkelijk vermelden dat de zogenaamde 'Loonbeschermingswet' van toepassing is.

Uiterste betaaldag

Je werkgever moet dus ook je loon op het overeengekomen tijdstip betalen, zelfs indien je werkgever, in strijd met de wet, geen geschreven afspraken hierover heeft gemaakt. Jouw loon moet uiterlijk betaald worden op het tijdstip vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of in het arbeidsreglement. Zegt de cao of het arbeidsreglement niets over het betalingstijdstip van het loon, dan moet het loon uiterlijk worden betaald op de vierde werkdag na de maand waarin je gewerkt hebt.

Vanaf dat ogenblijk kan jij de betaling van het loon eisen. Bovendien is bij laattijdige betaling automatisch interest verschuldigd op het bruto bedrag van het loon vóór enigerlei inhouding. De interestvoet bedraagt zo'n 1,50% op jaarbasis (in 2022, wordt jaarlijks herzien).

CHECK: Hoeveel kan en mag een student verdienen?

Aangetekende ingebrekstelling

Aangezien mondelinge aanmaningen niet helpen, stellen we voor dat je een duidelijke aangetekende ingebrekestelling verstuurt naar de werkgever waarin je de betaling van het loon vordert voor de verrichte studentenarbeid. Haalt een schriftelijke ingebrekestelling ook niets uit, dan kunnen wij je alleen maar aanraden een advocaat onder de arm te nemen.

Je kan volledig kosteloos rechtsbijstand genieten indien je netto maandinkomen als alleenstaande lager is dan 1.326 euro. Voor de aanwijzing van een pro deo advocaat kan je eventueel aankloppen bij het Bureau voor Juridische Bijstand dat wordt samengesteld door de Orde van Advocaten in elk gerechtelijk arrondissement. Je advocaat kan dan nogmaals een laatste ingebrekestelling sturen en bij afwezigheid van betaling overgaan tot dagvaarding.

FAQ: Alles wat je moet weten over je studentenjob!

(Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Laga).

15 augustus 2021
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook