Achterstallig loon
Vorige

1 van 8

Volgende

Het loon van mijn vakantiejob is nog steeds niet betaald. Wat kan ik doen?

Het loon van mijn vakantiejob is nog steeds niet betaald. Als ik bel, word ik met een kluitje in het riet gestuurd. Wat kan ik doen?
#

Wanneer u de voorbije zomer als jobstudent heeft gewerkt, moet u in principe met de werkgever een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten hebben gesloten. Ter bescherming van studenten moet deze overeenkomst naast andere wettelijk verplichte vermeldingen uitdrukkelijk het overeengekomen loon en het betalingstijdstip van het loon vermelden. De arbeidsovereenkomst moet ook uitdrukkelijk vermelden dat de zogenaamde Loonbeschermingswet van toepassing is.

Uiterste betaaldag

Uw werkgever moet dus ook uw loon op het overeengekomen tijdstip betalen, zelfs indien uw werkgever, in strijd met de wet, geen geschreven afspraken hierover heeft gemaakt. Uw loon moet uiterlijk betaald worden op het tijdstip vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of in het arbeidsreglement. Zegt de cao of het arbeidsreglement niets over het betalingstijdstip van het loon, dan moet het loon uiterlijk worden betaald op de vierde werkdag na de maand waarin je gewerkt hebt.

Vanaf dat ogenblijk kan u de betaling van het loon eisen. Bovendien is bij laattijdige betaling automatisch interest verschuldigd op het bruto bedrag van het loon vóór enigerlei inhouding. De interestvoet bedraagt zo'n 3,25 procent op jaarbasis (wordt jaarlijks herzien).

Aangetekende ingebrekstelling

Aangezien mondelinge aanmaningen niet helpen, stel ik voor dat u een duidelijke aangetekende ingebrekestelling verstuurt naar de werkgever waarin u de betaling van het loon vordert voor de verrichte studentenarbeid. Haalt een schriftelijke ingebrekestelling ook niets uit, dan kan ik u alleen maar aanraden een advocaat onder de arm te nemen.

U kan volledig kosteloos rechtsbijstand genieten indien uw netto maandinkomen als alleenstaande lager is dan 878 euro. Voor de aanwijzing van een pro deo advocaat kan u eventueel aankloppen bij het Bureau voor Juridische Bijstand dat wordt samengesteld door de Orde van Advocaten in elk gerechtelijk arrondissement. Uw advocaat kan dan nogmaals een laatste ingebrekestelling sturen en bij afwezigheid van betaling overgaan tot dagvaarding.

(Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Laga). 

15 augustus 2018
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook