Hernieuwbare energie zorgt voor 20.000 tot 60.000 jobs

"Technologische investeringen zullen heel wat jobs creëren" (Jan Duerinck, senior onderzoeker VITO)
Om ons land tegen 2050 volledig over te schakelen op hernieuwbare elektriciteit, warmte en transportsystemen, moet er 300 tot 400 miljard geïnvesteerd worden. Maar technisch kan het. Dat zegt een studie door VITO, het Federaal Planbureau en studiebureau ICEDD. De transitie zou voor 20.000 tot 60.000 nieuwe banen zorgen.
windturbine windenergie
"Technologische investeringen zullen heel wat jobs creëren" (Jan Duerinck, senior onderzoeker VITO)

Het Belgische energiesysteem compleet omschakelen is geen sinecure. Ons land heeft immers maar een beperkt potentieel van hernieuwbare energiebronnen, onze industrie is energie-intensief en ook onze residentiële sector verbruikt veel energie.

Ambitieus maar haalbaar

Het resultaat van de studie is daarom erg ambitieus maar haalbaar, meent Jan Duerinck, senior onderzoeker bij VITO. “Dit was een feasibility study. Het hele opzet was net om te onderzoeken of een volledige omschakeling naar hernieuwbare energie realistisch zou zijn.”

De studie maakt voor die omschakeling voornamelijk gebruik van windenergie, zonne-energie, waterkracht, een beperkte hoeveelheid biomassa, een klein aandeel geïmporteerde elektriciteit en geothermie (warmte die diep uit de aarde gehaald wordt en gebruikt wordt om elektriciteit te maken, red.).

Het fossiele scenario

De kost van die omschakeling is niet min. De studie spreekt over een investeringsbedrag van 300 tot 400 miljard euro tot 2050. Bovendien zullen de jaarlijkse uitgaven voor het energiesysteem vanaf 2040 ongeveer met 20 procent toenemen. Die toename vertegenwoordigt in 2050 ongeveer 2 procent van ons bruto binnenlands product.

“Al hangt natuurlijk veel af van de prijzen van fossiele brandstoffen. Als die nog sterk stijgen, wordt het hernieuwbare scenario goedkoper ten opzichte van het fossiele scenario”, zegt Jan Duerinck.

Anders denken

De ommezwaai naar hernieuwbare energie vraagt niet enkel grote investeringen, ze heeft ook belangrijke gevolgen voor onze algemene infrastructuur. Zo zouden het elektriciteitsnetwerk, de ruimtelijke ordening en het Belgische gebouwenpark ingrijpend moeten worden aangepast.

Overschakelen op hernieuwbare energie vereist een revolutie in ons energiesysteem. De onderzoekers menen dat we compleet anders moeten gaan nadenken over energie en energiesystemen “Ons huidige energievoorziening is voornamelijk gebaseerd op variabele kosten. In het geval van 100 procent hernieuwbare energie zijn er vooral vaste kosten: de investeringen in de technologie. Wind, water en zon zijn gratis. Macro-economisch is dat een meevaller voor ons land omdat we brandstoffen nu vooral moeten importeren.”

Werkgelegenheid

Ook het effect op de werkgelegenheid is behoorlijk groot, becijferden de onderzoekers. Ze rekenen op een aangroei van 20.000 tot 60.000 arbeidsplaatsen. “Veel van die jobs zijn een gevolg van de noodzakelijke technologisch investeringen om hernieuwbare energie te produceren”, legt Jan Duerinck uit. “Er moeten windmolens gebouwd worden, zonnepanelen geplaatst, huizen zullen nog beter geïsoleerd moeten worden enzovoort.”

Nog een voordeel voor ons land is dat we niet langer afhankelijk zijn van de grillen van de oliemarkt, zegt Jan Duerinck. “De prijsvorming van onze energie zal zeer stabiel zijn omdat we alle elementen onder controle hebben en onze energievoorziening in eigen handen hebben.”

Klimaatstrijd

Ook al zijn het water, lucht en zon die voor onze energie zullen zorgen, gratis zal die niet zijn. “Nu wordt de prijs van de elektriciteit grotendeels bepaald door de marginale productiekost. Op momenten van overaanbod is die nul. In een systeem van wind, water en zonne-energie zal dat vaak zo zijn. Maar niemand zal willen investeren in een product dat gratis wordt aangeboden. Het prijsvormingsmechanisme zal dus aangepast moeten worden”, legt Jan Duerinck uit.

Door volledig af te stappen van fossiele brandstoffen zal ons land wel een extra bijdrage leveren aan de klimaatstrijd. De uitstoot van broeikasgassen zal bijna volledig verdwijnen, wat een gunstig effect heeft op de opwarming van de aarde. Hernieuwbare energie is ook ‘schone’ energie en beter voor de luchtkwaliteit dan fossiele energie.

(wv) 

8 maart 2013
Anderen bekeken ook