Jobs met toekomst
Vorige

1 van 397

Volgende

Geriater, een job met toekomst

12 augustus 2019
Toen Raf Van Hoeyweghen, geriater in het AZ Sint-Jan Brugge Oostende, in zijn studententijd koos voor een specialisatie geriatrie was hij een witte raaf. "Geriatrie was een optievak. Onvoorstelbaar als je ziet met wat voor een tempo de vergrijzing op ons afkomt."
geriater Raf Van Hoeyweghen
Raf Van Hoeyweghen, geriater in het AZ Sint-Jan Brugge Oostende

Zoveel jaren later blijkt zijn keuze echter de juiste. Geriatrie is bij uitstek een van de sectoren van de toekomst. Toch is er nu al een groot tekort aan geriaters. Alhoewel het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt, gepubliceerd bij koninklijk besluit in 2007, geen criteria oplegt, merkt Van Hoeyweghen op dat dat programma rekende op één geriater per 24 bedden. "De realiteit is dat we daarvoor met dubbel zoveel moeten zijn. Met het huidige personeelsbestand kunnen we het takenpakket die dat programma met zich meebrengt nooit invullen."

'Alles moet jong en flashy zijn'

Bovendien gaan heel wat geriaters van de eerste generatie de komende jaren op pensioen. "Toen de geriatrie als richting ontstond, hebben heel wat internisten zich omgeschoold. Maar die collega's gaan binnenkort allemaal op rust en de instroom van jonge geriaters is nog steeds zeer beperkt. De komende jaren zal er dus eerder sprake zijn van een stagnatie van het aantal geriaters dan van de aangroei die we nodig hebben", zegt Van Hoeyweghen.

Zijn jongeren dan onvoldoende gecharmeerd door het beroep? "Er hangt nog steeds een negatief beeld rond geriatrie. Toch kan je als geriater voor je patiënten een wezenlijk verschil betekenen, naar kwaliteit van leven bijvoorbeeld. Sommige jongeren zijn zich daarvan bewust en kiezen ook daarom voor de studie. Anderen twijfelen en haken af omwille van de angst om ouder te worden die in onze maatschappij heerst. Alles moet jong en flashy zijn. Wat oud is, is per definitie niet leuk."

Toch zal iedereen in de zorgsector, waar hij ook werkt, in de toekomst met geriatrische patiënten in contact komen. "Overal stijgt de gemiddelde leeftijd", weet Van Hoeyweghen. "Op spoedgevallen, op intensieve zorgen ... Waar je ook werkt, je zal geriatrische knowhow nodig hebben."

Maar ook de verloning blijkt voor veel nieuwkomers een struikelblok. De honorering in de geneeskunde is traditioneel heel prestatiegebonden. Geriaters verrichten echter voornamelijk intellectueel werk. Ze praten met patiënten, familie, verpleegkundigen enzovoort. "Als collega's mij op het einde van de dag vragen wat ik gepresteerd heb, kan ik daar geen cijfers op plakken", zegt Van Hoeyweghen. "Ons denkwerk wordt in feite nog steeds ondergewaardeerd wat ervoor zorgt dat we ook minder betaald worden."

In de toekomst hoopt Van Hoeyweghen op beterschap. "We staan aan de vooravond van een nieuwe vorm van geneeskunde, een die alle bestaande takken integreert en ervoor zorgt dat het overzicht behouden wordt. Een patiënt kan medisch wel gezond verklaard zijn, maar daarom functioneert hij nog niet naar behoren."

(wv)

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook