Soorten contracten
Vorige

1 van 63

Volgende

Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen biedt enkel nog bediendecontracten aan

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) is een verrassende organisatie die op heel wat vlakken voorloopt. Ervaring is er minstens zo belangrijk als diploma’s. De knoop rond de contractuele gelijkschakeling van arbeiders en bedienden ontwarde het Havenbedrijf vorig jaar op eigen houtje.
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
”We hebben de voorbije jaren heel wat initiatieven genomen om het onderscheid tussen arbeiders en bedienden weg te werken. Wie hier werkt, wil niet meer weg” (Pascale Van Hoecke, personeelsdirecteur GHA)

Voor het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen was dit de derde deelname aan Top Employers. Even vaak werd het overheidsbedrijf gecertificeerd. “Wij doen mee omdat we het belangrijk vinden ons hr-beleid te meten en ons te kunnen vergelijken met andere werkgevers”, legt personeelsdirecteur Pascale van Hoecke uit. “Tot nu toe is dit vooral een bevestiging dat we goed bezig zijn.”

Fierheid

Het GHA haalde een zeer goede score op cultuurmanagement. “Typerend voor ons bedrijf is de grote fierheid voor de job. Een haven bruist. Wie hier werkt, wil vaak niet meer weg”, meent Pascale Van Hoecke.

Volgens de personeelsdirecteur is vooral de verbondenheid met de eigen afdeling erg groot, groter dan met het Havenbedrijf zelf. “Werken bij het sleep- of baggerbedrijf gaat vaak over van generatie op generatie binnen dezelfde families. Er leeft een zekere ons-kent-ons-cultuur. Ook de binnenscheepvaart, waaruit een deel van onze werknemers komen, is een klein wereldje.”

Dat neemt niet weg dat het Havenbedrijf hard aan een bedrijfscultuur voor iedereen werkt. “Wij hebben een goed uitgebouwde interne communicatieafdeling die zoveel mogelijk de taal van al onze medewerkers spreekt, zowel via intranet, brochures, het personeelsmagazine als via andere kanalen”, aldus Pascale Van Hoecke.

Cafetariaplan

De verscheidenheid onder het personeel van het GHA is groot. “Hier werken mensen van allerlei studieniveaus. Die proberen we allemaal gepast te informeren. We hebben zelfs iemand in dienst die zich voltijds bezighoudt met het organiseren van activiteiten voor het personeel, van sport over cultuur tot feestjes en een gepensioneerdenwerking. Dat slaat aan”, weet Pascale Van Hoecke.

Ze maakt zich sterk dat het GHA zo goed mogelijk naar het personeel probeert te luisteren om de werkplek zo aangenaam mogelijk te maken. De constructieve samenwerking met de vakbonden, in de haven sterk vertegenwoordigd, moet dat illustreren. “Voor ons zijn dat partners. Beide partijen engageren zich voor het personeel. De invoering van het cafetariaplan is een voorbeeld van een dossier waar we goed hebben samengewerkt. Onze werknemers kunnen een deel van hun salarispakket zelf samenstellen; ze kunnen individueel kiezen voor meer vakantie of voor meer loon.”

Nautisch profielen

Het Havenbedrijf Antwerpen telt 1.650 werknemers met diverse achtergronden. Nautische profielen zijn sterk vertegenwoordigd. Onder hen vind je zowel kapiteins met een diploma zeevaartschool als matrozen met familiale banden in de binnenvaart. Bij het Havenbedrijf werken ook heel wat ingenieurs, masters en bachelors, in zowel elektriciteit, (elektro)mechanica als bouwkunde. Een derde grote groep zijn de vaklui: lassers, mechanici, elektriciens. Tot slot zijn er nog de klassieke diensten zoals hr, financiën en strategie.

Al die medewerkers werken verspreid over de verschillende afdelingen van het Havenbedrijf. “Het Havenbedrijf onderhoudt en beheert de infrastructuur en de gronden van de Antwerpse haven. Het leidt schepen door veilige waters, voert baggerwerken uit en levert kraan- en sleepdiensten. Het Havenbedrijf staat ook wereldwijd in voor de promotie van de Antwerpse haven, één van de grootste logistieke draaischijven van Europa”, legt Pascale Van Hoecke uit.

Ervaring telt

De verloning bij het Havenbedrijf zit op de benchmark van de Belgische markt. “Dat is onze ambitie”, zegt de personeelsdirecteur die ook wijst op het extralegale pakket. “Bij ons krijgt iedereen een groepsverzekering, ook de arbeiders. Al hebben we die eigenlijk niet meer. Vorig jaar hebben we het onderscheid tussen bedienden en arbeiders weggewerkt. Sinds 2012 krijgen alle nieuwe medewerkers een bediendecontract.”

Met die beslissing nam het Havenbedrijf een grote voorsprong in de verhitte discussie over het eenheidsstatuut tussen werkgevers en vakbonden. De gelijkschakeling van arbeiders en bedienden kwam er na grondig overleg en is het gevolg van een stapsgewijs eenmakingsproces dat startte in december 2004. “Essentieel is dat we de voorbije jaren heel wat zaken hebben weggewerkt die arbeiders en bedienden van elkaar onderscheidden. Zo hebben we een functieclassificatiesysteem ingevoerd met bijhorende loonclassificatie. Of het om een arbeider of bediende gaat, speelt geen rol. Hetzelfde geldt voor extralegale voordelen en carrièremogelijkheden.”

Ook wat diplomavereisten betreft, loopt het Havenbedrijf voor. “Daar zijn we al lang van afgestapt. Bij ons telt ervaring. Een mooi voorbeeld zijn onze matrozen die het schoppen tot kapitein van een sleepboot. Hoe komen die mensen daar? Omdat we ze zelf opleiden. Vorming is hier een belangrijk item”, legt Pascale Van Hoecke uit.

(wv)

22 februari 2013
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook