Studentenjob
Vorige

1 van 74

Volgende

Gelden in de paasvakantie dezelfde regels voor vakantiewerk als in de zomervakantie?

12 augustus 2019
Of je nu als student werkt tijdens de paasvakantie of de zomervakantie, dezelfde regels zijn van toepassing.

Zo zal je als schoolgaande jongere een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor een student moeten afsluiten met je werkgever, kan deze overeenkomst voor maximaal 12 maanden afgesloten worden en moeten er een aantal verplichte clausules opgenomen worden.

Langs werkgeverszijde zullen de regels inzake loon, arbeidsduur (nachtarbeid, zondagsarbeid, ...) en uiteraard de veiligheid en gezondheid van een student moeten nageleefd worden. Deze regels gelden het volledige jaar door, ongeacht het tijdstip of de vakanties tijdens dewelke je een studentenjob uitoefent.

Bijdragen en belastingen

Het loon dat je als student ontvangt zal in principe, net zoals bij elke andere werknemer, onderworpen zijn aan gewone socialezekerheidsbijdragen (13,07%). Hierop bestaat een uitzondering wanneer, mits naleving van een aantal voorwaarden, jouw tewerkstelling op jaarbasis (kalenderjaar) de totale periode van maximaal 50 arbeidsdagen niet overschrijdt. In dat geval zijn slechts zeer lage solidariteitsbijdragen verschuldigd.

Deze socialezekerheidsbijdrage bestaat uit twee deelbijdragen, namelijk een solidariteitsbijdrage van 5,42 procent ten laste van de werkgever en een solidariteitsbijdrage van 2,71 procent ten laste van de student.

Of je belastingen moet betalen op het loon dat je als student ontvangt, hangt af van de duur van de tewerkstelling. Werk je maximaal 50 dagen, dan zal er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden worden op jouw loon. Werk je langer, dan zal het antwoord op de vraag of je belastingen moet betalen, afhankelijk zijn van de hoogte van je inkomsten. De exacte bedragen kunnen geraadpleegd worden op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën (www.minfin.fgov.be). Daar vind je ook een interessante brochure over studentenarbeid.

in samenwerking met Securex

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook