Ouderschap
Vorige

1 van 103

Volgende

Europa geeft ouders extra maand verlof

2 december 2009
Ouders in de EU hebben over twee jaar recht op 4 maanden ouderschapsverlof. Of Belgische vaders en moeders er daardoor een maand bijkrijgen, is nog niet zeker.
ouderschapsverlof

De Europese Unie vergrijst, er moeten dringend meer kindjes gemaakt worden. Om dat aan te moedigen, moet de combinatie werk en ouderschap makkelijker gemaakt worden en moeten ouders genoeg tijd krijgen om goed voor hun kinderen te zorgen.

Dat is de achtergrond van de beslissing van de ministers van Sociale Zaken van de 27 lidstaten om het ouderschapsverlof te verlengen van drie naar minimum vier maanden voor kinderen tot acht jaar.

Aantal maanden overdragen beperkt

Die periode geldt zowel voor vaders als voor moeders, en is een individueel recht. Maar als de twee ouders ouderschapsverlof aanvragen, kan de vader bijvoorbeeld drie maanden overdragen aan de moeder, die zo over zeven maanden verlof beschikt. De regeling, die ook geldt voor zelfstandigen, is bewust zo opgesteld dat de vader niet de volle vier maanden mag overdragen: hij moet en zal aangemoedigd worden om zijn deel van de familiale verantwoordelijkheden op te nemen.

De ministers gaven gisteren hun politieke goedkeuring aan een akkoord dat de Europese Commissie en de Europese sociale partners in juni van dit jaar bereikten. 'Dit is zonder enige twijfel een vooruitgang voor sommige landen, en een voorbeeld van hoe de Europese Unie vooruitgang maakt op sociaal vlak door een beroep te doen op de kracht van de sociale partners', zei Vladimir Spidla, de Europese commissaris voor Werk.

Maand extra voor Belgische ouders

België krijgt nu twee jaar de tijd om de maatregel om te zetten in nationale wetgeving. In principe zullen Belgische ouders dan recht hebben op een extra maand ouderschapsverlof: vier in plaats van drie.

Maar of het zover zal komen, is niet zeker. 'Bij de omzetting zal die uitbreiding naar vier maanden weer op de tafel van de sociale partners belanden', zegt Kris Baetens, sociaal onderhandelaar bij Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers.

'In de preambule van het akkoord staat dat er voor de berekening van de vier maanden ook rekening gehouden moet worden met andere bestaande verlofsystemen. Behalve ouderschapsverlof bestaan in België ook tijdskrediet en loopbaanonderbreking. Bij de onderhandelingen over de omzetting zullen de werkgevers verwijzen naar die bepaling.' De werkgevers kwam al met de vakbonden overeen om alle formules van gezins-tijdskrediet tegen het licht te houden.

Beschermd tegen ontslag

Het akkoord van gisteren bevat nog andere bepalingen die interessant zijn voor ouders: werknemers die ouderschapsverlof hebben opgenomen, worden beschermd tegen een eventuele 'bestraffing' daarvan door de werkgevers. De werkgever mag de uitoefening van dit recht niet aangrijpen om een werknemer te ontslaan.

En na zijn terugkeer uit ouderschapsverlof krijgt de werknemer het recht om een aanpassing van zijn werkrooster te vragen.

Bron: Nieuwsblad.be 

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook