Inhoud contract
Vorige

1 van 47

Volgende

De prikklok is stuk. Mag ik mijn uren zelf bijhouden?

De prikklok is een apparaat dat het tijdstip registreert waarop de werknemer bij zijn werkgever aankomt en hoe laat hij weer vertrekt. Via deze weg wordt bijgehouden hoeveel (over)uren door de werknemer worden gepresteerd en op welk moment.
#

Het gebruik van de prikklok is wettelijk niet geregeld noch zijn werkgevers in België wettelijk verplicht een prikklok te installeren en te gebruken in hun onderneming. De uurroosters, evenals het begin en het einde van een arbeidsdag, zijn immers enkel verplicht op te nemen gegevens in het arbeidsreglement, en in de individuele arbeidsovereenkomst die een werkgever met elk van zijn werknemers afsluit.

Maakt jouw werkgever gebruik van een prikklok en moet de arbeidstijd op deze wijze geregistreerd worden, dan zal dit vermeld staan in het arbeidsreglement. Lees dus steeds na wat hierin staat.

Ondernemingsraad

Wordt er bij jouw werkgever gewerkt met een prikklok, dan zal de ondernemingsraad toezicht kunnen uitoefenen op het gebruik van de prikklok en dit meer bepaald in het kader van de wet op de bescherming van de persoonsgegevens. In de praktijk zal via deze ondernemingsraad eveneens afgesproken en geregeld worden wat er juist concreet moet gebeuren indien de prikklok stuk is.

Is er geen ondernemingsraad, dan zal de werkgever die het gezag uitoefent over zijn werknemers in deze hoedanigheid de mogelijkheid hebben om zelf controle uit te oefenen over de arbeidsuren.

Woord tegen woord

Maar wat indien er werkelijk niets werd geregeld? Kan of moet je dan je uren zelf bijhouden of ergens anders registeren ... Je kan uiteraard steeds de door jouw gepresteerde arbeidsuren zelf schriftelijk bijhouden, maar indien dit document niet ondertekend wordt door jouw werkgever, heeft dit weinig bewijswaarde en blijven discussies mogelijk over de werkelijk gepresteerde uren. Op dat ogenblik is het immers ‘het woord van de werknemer tegen dat van de werkgever’ in welk geval de rechtbank desnoods de knoop zal moeten doorhakken zo er discussie blijft bestaan over het aantal gepresteerde uren en het hieraan gekoppelde (over)loon.

Ga dus steeds goed na wat juist werd afgesproken in de onderneming waar je werkt over het gebruik van de prikklok en welke stappen je moet ondernemen als die niet werkt.

in samenwerking met Securex 4 januari 2012
Aanbevolen jobs

De prikklok is stuk. Mag ik mijn uren zelf bijhouden?

De prikklok is een apparaat dat het tijdstip registreert waarop de werknemer bij zijn werkgever aankomt en hoe laat hij weer vertrekt. Via deze weg wordt bijgehouden hoeveel (over)uren door de werknemer worden gepresteerd en op welk moment.
#

Het gebruik van de prikklok is wettelijk niet geregeld noch zijn werkgevers in België wettelijk verplicht een prikklok te installeren en te gebruken in hun onderneming. De uurroosters, evenals het begin en het einde van een arbeidsdag, zijn immers enkel verplicht op te nemen gegevens in het arbeidsreglement, en in de individuele arbeidsovereenkomst die een werkgever met elk van zijn werknemers afsluit.

Maakt jouw werkgever gebruik van een prikklok en moet de arbeidstijd op deze wijze geregistreerd worden, dan zal dit vermeld staan in het arbeidsreglement. Lees dus steeds na wat hierin staat.

Ondernemingsraad

Wordt er bij jouw werkgever gewerkt met een prikklok, dan zal de ondernemingsraad toezicht kunnen uitoefenen op het gebruik van de prikklok en dit meer bepaald in het kader van de wet op de bescherming van de persoonsgegevens. In de praktijk zal via deze ondernemingsraad eveneens afgesproken en geregeld worden wat er juist concreet moet gebeuren indien de prikklok stuk is.

Is er geen ondernemingsraad, dan zal de werkgever die het gezag uitoefent over zijn werknemers in deze hoedanigheid de mogelijkheid hebben om zelf controle uit te oefenen over de arbeidsuren.

Woord tegen woord

Maar wat indien er werkelijk niets werd geregeld? Kan of moet je dan je uren zelf bijhouden of ergens anders registeren ... Je kan uiteraard steeds de door jouw gepresteerde arbeidsuren zelf schriftelijk bijhouden, maar indien dit document niet ondertekend wordt door jouw werkgever, heeft dit weinig bewijswaarde en blijven discussies mogelijk over de werkelijk gepresteerde uren. Op dat ogenblik is het immers ‘het woord van de werknemer tegen dat van de werkgever’ in welk geval de rechtbank desnoods de knoop zal moeten doorhakken zo er discussie blijft bestaan over het aantal gepresteerde uren en het hieraan gekoppelde (over)loon.

Ga dus steeds goed na wat juist werd afgesproken in de onderneming waar je werkt over het gebruik van de prikklok en welke stappen je moet ondernemen als die niet werkt.

in samenwerking met Securex 4 januari 2012
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook