Dalende maximale rentevoeten vanaf januari 2013: reden tot paniek voor uw groepsverzekering?

Veranderingen in de fiscaliteit en de gewaarborgde rentevoet van groepsverzekeringen zorgen voor onrust in de sector. Wat hangt er werknemers en werkgevers precies boven het hoofd en hoe onderscheid je een goede groepsverzekering van een minder goede?
procent
“Veilige beleggingen zijn een obsessie geworden voor de sector, maar de rendementen zijn er veel lager door geworden” (Rudy Peeters, ADD)

Zoals de naam doet vermoeden, is een groepsverzekering een collectieve verzekering die een werkgever kan afsluiten voor een welbepaalde categorie werknemers in zijn bedrijf. Een groepsverzekering levert zowel de werkgever als de werknemer voordelen op. Voor de werkgever is het een manier om werknemers aan zich te binden. Betalen voor een groepsverzekering is ook goedkoper dan voor het zelfde bedrag loon uitkeren. De werknemer weet zich verzekerd van een kapitaal, vermeerderd met rente en winstdeelneming, dat wordt uitgekeerd bij zijn oppensioenstelling - een soort uitgesteld loon dus.

In tijden van onzekerheid over het wettelijk pensioen is deze zogenaamde tweede pensioenpijler voor iedereen welgekomen. Bovendien bevatten de meeste groepsverzekeringen ook een dekking bij overlijden, een verzekering tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid en een hospitalisatieverzekering. Wij vroegen aan Rudy Peeters en Daniel Hubert, specialisten employee benefits bij onafhankelijk ondernemingsmakelaar ADD, om ons verder in te wijden.

Wie betaalt voor de groepsverzekering?

Het grootste stuk wordt betaald door de werkgever, een bedrag dat doorgaans schommelt tussen de 3 en 8 procent van het loon. Bij bepaalde polissen betaalt ook de werknemer een kleiner deel van de groepsverzekering. ‘Dat bedrag wordt automatisch van het loon afgehouden en is niet onderhandelbaar’, zegt Rudy Peeters.

‘Het idee daarachter was dat de werknemer zich door bij te betalen, meer betrokken zou voelen bij de groepsverzekering’, vult Daniel Hubert aan. ‘Al vraag ik me af of dat ook wel zo is. Wat mij veel belangrijker lijkt, is dat de werkgever veel beter communiceert over wat de groepsverzekering allemaal precies inhoudt. Daar schort het nu nog te vaak aan.’

Wat krijg ik wanneer?

Daniel Hubert: ‘Normaal krijg je het kapitaal en de winstdeelneming uitgekeerd bij pensionering. Maar sinds de wet op het aanvullend pensioen van 2004 heeft iedereen het recht om in de plaats van het volledige bedrag, te kiezen voor een maandelijkse rente zo lang hij in leven is.’

Er is één uitzondering waarbij het mogelijk wordt om een deel van het kapitaal voor pensionering op te nemen via de aanschaf van vastgoed. Rudy Peeters: ‘Officieel heet dat een voorschot op polis. Je kan zo een deel van je gespaarde kapitaal gebruiken om een huis te kopen of een tweede woning, een renovatie uit te voeren, of een veranda bij te bouwen. Je kan er desgewenst ook een bestaande hypothecaire lening mee aflossen of een huis kopen eender waar in de Europese economische ruimte.’

Is mijn geld veilig belegd?

‘De verzekeraars beleggen in alle soorten activaklassen: obligaties, leningen, aandelen en vastgoed’, zegt Rudy Peeters. ‘Het gros wordt geïnvesteerd in langetermijnobligaties. Uitermate veilige beleggingen zijn een obsessie geworden voor de sector, maar de rendementen zijn er veel lager door geworden. Je hebt er alle belang bij om te kiezen voor een zeer solvabele verzekeraar die bovendien de kosten op lange termijn goed onder controle heeft. Daar kan de verzekeringsconsulent u bij helpen.’

Hoe zit het met het gegarandeerde rendement?

Daniel Hubert: ‘De werkgever is door de wet op het aanvullend pensioen verplicht om niet alleen de maandelijkse bedragen te storten, maar ook een minimumrendement te garanderen dat op 3,25 procent is bepaald. Op het stuk dat de werknemer stort, is hij verplicht 3,75 procent te garanderen.’

Het is een percentage dat in deze tijden van lage rente moeilijk houdbaar lijkt. Daniel Hubert: ‘In Luxemburg ligt het maximum gegarandeerde rendement nu op 1,75%. In België pleiten de verzekeraars ook al lang voor een lagere maximum gegarandeerde rentevoet. Minister Johan Van de Lanotte heeft ervoor geopteerd om de markt zijn werk te laten doen. Verzekeraars hebben daarop in de loop van de afgelopen weken hun rentevoeten herzien: vanaf januari 2013 zullen alle maximale rentevoeten dalen, variërend tussen 1,75 en 2,25 procent. Een heikel punt daarbij blijft de garantie tot 3,25 of 3,75 procent waartoe de werkgever verplicht is. Maar ook daar moet een kanttekening bij geplaatst worden, omdat de werkgevers pas moeten bijpassen als ook de winstdeelname niet volstaat om tot die percentages te geraken. Dat is bij de meeste verzekeringen nog niet het geval. Toch denk ik dat een daling van het verplichte minimumrendement voor werkgevers ten goede zou komen aan de geloofwaardigheid van het systeem.’

Waaraan herken je een goede groepsverzekering?

Rudy Peeters: ‘Idealiter is de inbegrepen hospitalisatieverzekering een goede aanvulling op het ziekenfonds, een polis die tussenkomt in die gevallen waar het ziekenfonds dat niet doet. Daghospitaal, pre- en postoperatieve zorgen zijn doorgaans gedekt. Maar belangrijk zijn ook bijvoorbeeld terugbetalingen voor nieuwe geneesmiddelen die nog niet door de mutualiteit worden terugbetaald.’

‘Ook een tussenkomst voor inkomensverlies door werkonbekwaamheid is niet te versmaden,’ zegt Daniel Hubert. ‘De vergoeding van het ziekenfonds bij arbeidsongeschiktheid na een maand is beperkt tot 60 procent van een op circa 40.000 euro geplafonneerd loon.’

Maar een echt goede groepsverzekering herken je aan het zogenaamde cafetariaplan, stelt Rudy Peeters. ‘Daarin kan de werknemer zelf in functie van zijn behoeften de verhouding bepalen tussen overlijdensdekking, hospitalisatie en arbeidsongeschiktheid.’

Wat zijn de minder bekende voordelen van een groepsverzekering?

Daniel Hubert: ‘Een overlijdensdekking is interessant omdat ze niet alleen ten goede komt aan de nabestaanden, maar ook kan dienen als alternatief voor een schuldsaldoverzekering wanneer je een hypothecair krediet afsluit. Een overlijdensdekking is voor de werkgever relatief goedkoop ten opzichte van de budgetten die gebruikt worden voor de pensioenopbouw. Als onderdeel van een groepsverzekering is ze ook toegankelijk voor iedereen, onafhankelijk van je medische toestand. Handig bijvoorbeeld voor diabetici, die anders extra moeten betalen voor een schuldsaldoverzekering.’

Hoe zit het met de fiscaliteit?

Aan het einde van de rit is er een eenmalige belastingheffing op het kapitaal (niet op de winstdeelname), waarvan het percentage afhankelijk is van het moment waarop je met pensioen gaat. Een manier om mensen langer - tot hun 62ste met name - aan het werk te houden.

‘De veranderingen zijn niet zo ingrijpend als de sector had verwacht’, zegt Hubert. ‘Je betaalt iets meer belastingen als je voor je 62ste met pensioen gaat. Er wordt vanaf juli 2013 20 procent afgehouden wanneer je op je 60ste met pensioen gaat. Dat percentage zakt naar 18 procent op je 61ste, naar 16,5 procent wanneer je tussen je 62ste en 64ste op pensioen gaat en tot 10 procent wanneer je tot je 65ste werkt.’

Wat gebeurt er wanneer je van werkgever verandert?

‘Er zijn drie mogelijkheden’, zegt Rudy Peeters. ‘Je laat het bedrag staan bij de verzekeraar en laat het verder oprenten tot eindleeftijd. Of je kan je reserves kosteloos transfereren naar de groepsverzekering van je nieuwe werkgever. Een derde mogelijkheid is de verzekering individueel verder te zetten.’

Kan ik van groepsverzekering veranderen?

Als werknemer niet, tenzij je van werkgever verandert, of tenzij je werkgever besluit van groepsverzekering te veranderen. De luiken overlijdensdekking en pensioen van de groepsverzekering zijn op eender welk moment opzegbaar. De hospitalisatie- en invaliditeitsverzekering zijn jaarlijks opzegbaar.

‘Werkgevers doen er goed aan vandaag de markt opnieuw te verkennen’, zegt Daniel Hubert. ‘De laatste jaren maakte het niet zo veel uit bij welke groepsverzekering werkgevers zaten, maar met de nieuwe context van rentedalingen moeten werkgevers zich dringend beraden over het feit of ze wel met de juiste partner in zee zijn gegaan. De procedure om van groepsverzekering te veranderen is niet eenvoudig, maar met goede begeleiding kan ze perfect in goede banen worden geleid.’

(jb) – Illustratie: (mvw) - www.insurance-architects.be 

17 december 2012
Aanbevolen jobs

Dalende maximale rentevoeten vanaf januari 2013: reden tot paniek voor uw groepsverzekering?

Veranderingen in de fiscaliteit en de gewaarborgde rentevoet van groepsverzekeringen zorgen voor onrust in de sector. Wat hangt er werknemers en werkgevers precies boven het hoofd en hoe onderscheid je een goede groepsverzekering van een minder goede?
procent
“Veilige beleggingen zijn een obsessie geworden voor de sector, maar de rendementen zijn er veel lager door geworden” (Rudy Peeters, ADD)

Zoals de naam doet vermoeden, is een groepsverzekering een collectieve verzekering die een werkgever kan afsluiten voor een welbepaalde categorie werknemers in zijn bedrijf. Een groepsverzekering levert zowel de werkgever als de werknemer voordelen op. Voor de werkgever is het een manier om werknemers aan zich te binden. Betalen voor een groepsverzekering is ook goedkoper dan voor het zelfde bedrag loon uitkeren. De werknemer weet zich verzekerd van een kapitaal, vermeerderd met rente en winstdeelneming, dat wordt uitgekeerd bij zijn oppensioenstelling - een soort uitgesteld loon dus.

In tijden van onzekerheid over het wettelijk pensioen is deze zogenaamde tweede pensioenpijler voor iedereen welgekomen. Bovendien bevatten de meeste groepsverzekeringen ook een dekking bij overlijden, een verzekering tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid en een hospitalisatieverzekering. Wij vroegen aan Rudy Peeters en Daniel Hubert, specialisten employee benefits bij onafhankelijk ondernemingsmakelaar ADD, om ons verder in te wijden.

Wie betaalt voor de groepsverzekering?

Het grootste stuk wordt betaald door de werkgever, een bedrag dat doorgaans schommelt tussen de 3 en 8 procent van het loon. Bij bepaalde polissen betaalt ook de werknemer een kleiner deel van de groepsverzekering. ‘Dat bedrag wordt automatisch van het loon afgehouden en is niet onderhandelbaar’, zegt Rudy Peeters.

‘Het idee daarachter was dat de werknemer zich door bij te betalen, meer betrokken zou voelen bij de groepsverzekering’, vult Daniel Hubert aan. ‘Al vraag ik me af of dat ook wel zo is. Wat mij veel belangrijker lijkt, is dat de werkgever veel beter communiceert over wat de groepsverzekering allemaal precies inhoudt. Daar schort het nu nog te vaak aan.’

Wat krijg ik wanneer?

Daniel Hubert: ‘Normaal krijg je het kapitaal en de winstdeelneming uitgekeerd bij pensionering. Maar sinds de wet op het aanvullend pensioen van 2004 heeft iedereen het recht om in de plaats van het volledige bedrag, te kiezen voor een maandelijkse rente zo lang hij in leven is.’

Er is één uitzondering waarbij het mogelijk wordt om een deel van het kapitaal voor pensionering op te nemen via de aanschaf van vastgoed. Rudy Peeters: ‘Officieel heet dat een voorschot op polis. Je kan zo een deel van je gespaarde kapitaal gebruiken om een huis te kopen of een tweede woning, een renovatie uit te voeren, of een veranda bij te bouwen. Je kan er desgewenst ook een bestaande hypothecaire lening mee aflossen of een huis kopen eender waar in de Europese economische ruimte.’

Is mijn geld veilig belegd?

‘De verzekeraars beleggen in alle soorten activaklassen: obligaties, leningen, aandelen en vastgoed’, zegt Rudy Peeters. ‘Het gros wordt geïnvesteerd in langetermijnobligaties. Uitermate veilige beleggingen zijn een obsessie geworden voor de sector, maar de rendementen zijn er veel lager door geworden. Je hebt er alle belang bij om te kiezen voor een zeer solvabele verzekeraar die bovendien de kosten op lange termijn goed onder controle heeft. Daar kan de verzekeringsconsulent u bij helpen.’

Hoe zit het met het gegarandeerde rendement?

Daniel Hubert: ‘De werkgever is door de wet op het aanvullend pensioen verplicht om niet alleen de maandelijkse bedragen te storten, maar ook een minimumrendement te garanderen dat op 3,25 procent is bepaald. Op het stuk dat de werknemer stort, is hij verplicht 3,75 procent te garanderen.’

Het is een percentage dat in deze tijden van lage rente moeilijk houdbaar lijkt. Daniel Hubert: ‘In Luxemburg ligt het maximum gegarandeerde rendement nu op 1,75%. In België pleiten de verzekeraars ook al lang voor een lagere maximum gegarandeerde rentevoet. Minister Johan Van de Lanotte heeft ervoor geopteerd om de markt zijn werk te laten doen. Verzekeraars hebben daarop in de loop van de afgelopen weken hun rentevoeten herzien: vanaf januari 2013 zullen alle maximale rentevoeten dalen, variërend tussen 1,75 en 2,25 procent. Een heikel punt daarbij blijft de garantie tot 3,25 of 3,75 procent waartoe de werkgever verplicht is. Maar ook daar moet een kanttekening bij geplaatst worden, omdat de werkgevers pas moeten bijpassen als ook de winstdeelname niet volstaat om tot die percentages te geraken. Dat is bij de meeste verzekeringen nog niet het geval. Toch denk ik dat een daling van het verplichte minimumrendement voor werkgevers ten goede zou komen aan de geloofwaardigheid van het systeem.’

Waaraan herken je een goede groepsverzekering?

Rudy Peeters: ‘Idealiter is de inbegrepen hospitalisatieverzekering een goede aanvulling op het ziekenfonds, een polis die tussenkomt in die gevallen waar het ziekenfonds dat niet doet. Daghospitaal, pre- en postoperatieve zorgen zijn doorgaans gedekt. Maar belangrijk zijn ook bijvoorbeeld terugbetalingen voor nieuwe geneesmiddelen die nog niet door de mutualiteit worden terugbetaald.’

‘Ook een tussenkomst voor inkomensverlies door werkonbekwaamheid is niet te versmaden,’ zegt Daniel Hubert. ‘De vergoeding van het ziekenfonds bij arbeidsongeschiktheid na een maand is beperkt tot 60 procent van een op circa 40.000 euro geplafonneerd loon.’

Maar een echt goede groepsverzekering herken je aan het zogenaamde cafetariaplan, stelt Rudy Peeters. ‘Daarin kan de werknemer zelf in functie van zijn behoeften de verhouding bepalen tussen overlijdensdekking, hospitalisatie en arbeidsongeschiktheid.’

Wat zijn de minder bekende voordelen van een groepsverzekering?

Daniel Hubert: ‘Een overlijdensdekking is interessant omdat ze niet alleen ten goede komt aan de nabestaanden, maar ook kan dienen als alternatief voor een schuldsaldoverzekering wanneer je een hypothecair krediet afsluit. Een overlijdensdekking is voor de werkgever relatief goedkoop ten opzichte van de budgetten die gebruikt worden voor de pensioenopbouw. Als onderdeel van een groepsverzekering is ze ook toegankelijk voor iedereen, onafhankelijk van je medische toestand. Handig bijvoorbeeld voor diabetici, die anders extra moeten betalen voor een schuldsaldoverzekering.’

Hoe zit het met de fiscaliteit?

Aan het einde van de rit is er een eenmalige belastingheffing op het kapitaal (niet op de winstdeelname), waarvan het percentage afhankelijk is van het moment waarop je met pensioen gaat. Een manier om mensen langer - tot hun 62ste met name - aan het werk te houden.

‘De veranderingen zijn niet zo ingrijpend als de sector had verwacht’, zegt Hubert. ‘Je betaalt iets meer belastingen als je voor je 62ste met pensioen gaat. Er wordt vanaf juli 2013 20 procent afgehouden wanneer je op je 60ste met pensioen gaat. Dat percentage zakt naar 18 procent op je 61ste, naar 16,5 procent wanneer je tussen je 62ste en 64ste op pensioen gaat en tot 10 procent wanneer je tot je 65ste werkt.’

Wat gebeurt er wanneer je van werkgever verandert?

‘Er zijn drie mogelijkheden’, zegt Rudy Peeters. ‘Je laat het bedrag staan bij de verzekeraar en laat het verder oprenten tot eindleeftijd. Of je kan je reserves kosteloos transfereren naar de groepsverzekering van je nieuwe werkgever. Een derde mogelijkheid is de verzekering individueel verder te zetten.’

Kan ik van groepsverzekering veranderen?

Als werknemer niet, tenzij je van werkgever verandert, of tenzij je werkgever besluit van groepsverzekering te veranderen. De luiken overlijdensdekking en pensioen van de groepsverzekering zijn op eender welk moment opzegbaar. De hospitalisatie- en invaliditeitsverzekering zijn jaarlijks opzegbaar.

‘Werkgevers doen er goed aan vandaag de markt opnieuw te verkennen’, zegt Daniel Hubert. ‘De laatste jaren maakte het niet zo veel uit bij welke groepsverzekering werkgevers zaten, maar met de nieuwe context van rentedalingen moeten werkgevers zich dringend beraden over het feit of ze wel met de juiste partner in zee zijn gegaan. De procedure om van groepsverzekering te veranderen is niet eenvoudig, maar met goede begeleiding kan ze perfect in goede banen worden geleid.’

(jb) – Illustratie: (mvw) - www.insurance-architects.be 

17 december 2012
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook