Macht

De echte baas van TS-heftrucks heeft noch een firmawagen, noch een eigen kantoor. De werkelijke gezagvoerster zit niet aan de directietafel, maar aan een onooglijk bureautje waar zij de facturatie doet, tenminste op die schaarse ogenblikken dat zij niet bezig is met de scepter te zwaaien over iedereen en alles.
Ruth Lasters
Ruth Lasters is leerkracht Frans in Borgerhout. Onlangs verscheen haar tweede roman Feestelijk Zweet.

Met haar rollende ogen en veertien verschillende fronsen voor het uitdrukken van evenveel soorten verwijten, lijkt Irène Daveel een orakel dat aldoor wordt geraadpleegd door de directie. Stafvergaderingen worden ingelast of geschrapt nadat haar oogwit een paar tellen volledig zichtbaar is geweest. Verlofaanvragen lijken alleen goedgekeurd te kunnen worden nadat Irène heeft geniesd en heeft zij de hik, dan neemt het management veiligheidshalve geen enkele beslissing die dag, of het nu het ondertekenen van creditnota’s betreft of het al dan niet kleven van bedrijfslogostickers op de kerstpakketten voor de klanten.

Jarenlange anciënniteit verklaart Irènes macht. Vijfendertig jaar werken op dezelfde dienst, maar vooral: meer dan drie decennia luistervinken en schadelijke informatie vergaren over anderen. Irène zou weet hebben van zulke ernstige schandalen dat door de geringste loslippigheid van haar kant de voltallige staf aan de tranquilizers zou gaan en de vredigste huishoudens van collega’s zouden ineenstorten als slordig ineengeknutselde kijkdozen. Als iets haar niet zint, snauwt zij geregeld: ‘Zal ik anders eens wat vertellen?’ Maar na die uitroep wordt zij steeds met zoveel egards behandeld - de latte macchiato die haar wordt gebracht, haar facturenberg die op andermans bureau belandt - dat zij de rest van haar woorden inslikt.

En nu haar carrière dan toch ten einde is, beslist zij hoogmoedig om haar alwetendheid niet te misbruiken, de boel niet te laten ontploffen door nu plots te gaan spreken, maar een erfgenaam uit te kiezen aan wie zij al haar bedrijfsgeheimen en dus de ware macht zal doorgeven tijdens haar pensioneringsdrink. Maar verslaafd aan de onrust die ze veroorzaakt, stelt Irène de machtswissel uit naar het personeelsfeest en vandaar naar de Open Bedrijvendag, naar de plechtige opening van het nieuwe filiaal enzovoort. Tot al die verderfelijke weetjes haar uiteindelijk in beschonken toestand ontsnappen op de nieuwjaarsreceptie van 2030 waar zij ze in volle menigte begint te krijsen. Het feestgedruis herstelt zich bijna onmiddellijk na haar frappante mededelingen, wat Irène niet begrijpt, tot ze haar witte haren opmerkt in een spiegel, haar rug krom van de artritis en angst voor het weldra verdwijnen.

Haar vertelsels hebben geen enkele impact omdat de hoofdpersonages uit haar sappige geheimen volstrekte vreemden zijn voor het inmiddels volledig vernieuwde TS-team. De houdbaarheidsdatum van haar schandalen is reeds overschreden en blijkt dus niet geheel samen te vallen met die van zichzelf, Irène in lijf en - stokoude maar nog steeds aanwezige - leden, wat zij echt slecht geregeld vindt, om maar niet te zeggen schandalig.

(rl) 

17 december 2010
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook