Werkplek
Vorige

1 van 579

Volgende

Clarebout Potatoes: ‘Gezondheid en veiligheid zorgen voor meer motivatie’

18 juli 2016
Franky Deconinck
“In onze sector zijn de grootste risico’s verbonden aan ons productieproces.” (Franky Deconinck, safety manager bij Clarebout Potatoes)
Gezond, veilig en fit. De zorg van bedrijven voor werknemers gaat vandaag de dag verder dan enkel maar een job aanbieden. De randvoorwaarden zijn haast even belangrijk geworden. Clarebout Potatoes timmert aan de weg met een uitgebreid HR-programma (ISO) in naam van eenieders belang.

Wat is de aanleiding voor dit programma?

Franky Deconinck (safety manager): “Dit programma kadert in een algemene strategie van Clarebout om de werkomstandigheden zo veilig, gezond en optimaal mogelijk te maken. Om dat in goede banen te leiden zijn er onder meer structuren en procedures nodig die maken dat iedereen ‘veiligheid & gezondheid op het werk’ als prioriteit ziet en er ook naar handelt. Zowel de huidige werknemers als de nieuwe medewerkers.”

“De ISO-inspanning maakt dat mogelijk en was wat ons betreft een voor de hand liggende keuze. Het programma is ‘diepgaand’ omdat het alle geledingen en alle niveaus binnen het bedrijf (strategisch, tactisch en operationeel) raakt. We hebben een grote verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze medewerkers. In een groeiend en innoverend bedrijf als Clarebout wordt het beter structureren van de organisatie en het ondersteunen van de productieafdelingen steeds belangrijker om deze verantwoordelijkheid op een goede manier in te vullen. Veiligheid begint in het hoofd van mensen en bij de cultuur in de organisatie. Het is teamwerk.”

Wat zijn de grootste risico’s in de sector op vlak van veiligheid en gezondheid?

Franky Deconinck: “In onze sector zijn de grootste risico’s verbonden aan ons productieproces, dat bestaat uit het omzetten van aardappelen tot diepvriesfrieten en aardappelvlokken. Het gaat enerzijds om risico’s voor onze medewerkers (arbeidsveiligheid) en om risico’s voor de consument (voedselveiligheid). Dit zijn twee aspecten waar veel aandacht aan besteed wordt.”

“Voor beide risicodomeinen werken we samen met derden: de overheidsinstellingen zoals bijvoorbeeld de arbeidsinspectie, de milieu-inspectie, de sociale inspectie of het Agentschap voor voedselveiligheid. Maar ook met onze klanten en toeleveranciers streven we naar strikte regels en procedures.”

Wat houdt ISO 45001 allemaal in?

Franky Deconinck: “ISO 45001 is een nieuwe, internationaal erkende standaard die werd uitgewerkt voor het continu verbeteren van veiligheid en gezondheid op het werk. In maart van dit jaar 2018 werden de bepalingen hiervan wereldwijd gepubliceerd. Op onze bedrijfsterreinen, werken we al voortdurend aan preventie van ongevallen. Op die manier willen we met iedereen (medewerkers, leveranciers, onderaannemers) risico’s op de werkplek verminderen en zo betere en nog veiligere arbeidsomstandigheden creëren.”

“Het gaat niet alleen om techniek (veiligheid van materiaal en machines). Het gaat ook om de medewerkers die moeten zorgen voor elkaar en afspraken moeten maken over veilig gedrag. Het goede voorbeeld geven, begint bij jezelf. De organisatie kan dat mee aansturen door beter te communiceren en opleidingen te geven. Voor dit alles geeft de ISO45001-norm een sterk kader.”

Geef eens concrete voorbeelden van acties?

Franky Deconinck: “Dat kan zeer breed gaan. Het in kaart brengen en wegwerken of minimaliseren van risico’s. Het organiseren van interne audits. Het zelf ontwikkelen van een applicatie voor het bijhouden en werkbaar maken van data in verband met opleidingen, arbeidsongevallen of ongewenste/risicovolle situaties. Het behalen van de norm is het startpunt van een continue evolutie. Clarebout wil hier als een van de eerste bedrijven in haar sector mee aan de slag. We mikken op 2020 voor het doorlopen van alle procedures, audits, controles en het behalen van de norm.”

Wat kost zo’n operatie?

Franky Deconinck: “De voornaamste kost zijn de uren en inspanningen die door de mensen gedaan worden. Alles bijeen zullen leidinggevenden samen meer dan 1.500 uur les gevolgd hebben. Daarnaast moet documentatie bijgewerkt worden, risico-analyses uitgevoerd worden, enzovoort. Er zijn ook de concrete inspanningen op de werkvloer. Zoals: preventie-adviseurs die continu aanwezig zijn in de productie om te coachen of medewerkers die onderling overleggen hoe iets beter/anders kan. We laten ons ook begeleiden door externe experts in de materie.”

“Maar de kost is maar één deel van het verhaal. Aan de andere kant weet men dat deze investeringen zullen gecompenseerd worden door een groter gevoel van ‘welzijn’, het verhogen van de effectiviteit en de efficiëntie van de organisatie en het verminderen van arbeidsongevallen. Daarnaast krijgt de organisatie een groter lerend vermogen.”

Wat betekent de implementatie voor de werknemers (huidige of toekomstige)?

Franky Deconinck: “ISO 45001 zorgt niet alleen voor meer arbeidsveiligheid en gezondheid van werknemers, het zorgt ook voor een hogere motivatiegraad bij medewerkers. Als dat geen win-win is.”

(kc) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook