Bedrijfswagen
Vorige

1 van 108

Volgende

Carpoolen een pak minder fiscaal voordelig

De voorwaarden om op een voordelige manier met een bedrijfswagen te carpoolen zijn zodanig streng geworden dat georganiseerde carpooling met een bedrijfswagen een zeldzaamheid zal worden.
#

“In 2011 voerde de fiscus nog een fiscale gunstbehandeling in voor carpooling georganiseerd door de werkgever”, vertelt Iris Tolpe, legal director bij hr-dienstverlener Securex. “Maar sinds 1 januari 2012 heeft de fiscus beslist om - zonder enige wetswijziging - door middel van de nu al beroemde ‘FAQ', de vrijstellingsvoorwaarden voor carpooling voor de werknemer-chauffeur te verstrengen. De fiscale behandeling is daardoor duidelijk minder voordelig geworden voor werknemers die met een bedrijfswagen aan carpooling doen.”

Carpoolen met bedrijfswagen zal zeldzaam worden

“We krijgen hier de laatste tijd veel vragen over van klanten. Ik denk dat iedereen het begin vorig jaar nog te druk had met alle andere wijzigingen die doorgevoerd werden aan de wetgeving over de bedrijfswagens (de berekening van het van voordeel van alle aard) om zich zorgen te maken over carpooling. Maar nu is dit een hot issue geworden in bedrijven”, merkt Iris Tolpe van hr-dienstverlener Securex.

“De voorwaarden voor een vrijgesteld gebruik van de bedrijfswagen voor de chauffeur zijn zodanig streng geworden dat ofwel georganiseerde carpooling met een bedrijfswagen een zeldzaamheid zal worden, ofwel de chauffeur de georganiseerde carpooling met de bedrijfswagen zal blijven doen, maar zal opteren voor de aftrek van zijn werkelijke beroepskosten.”

Verstrenging als carpoolen georganiseerd wordt door het bedrijf

Er bestaan 2 manieren om te carpoolen: het kan door de werknemers onderling geregeld worden of georganiseerd worden door het bedrijf zelf.

De fiscale verstrenging gaat over georganiseerde carpooling door het bedrijf. “De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de belastingregeling van dit voordeel. Voortaan geeft het persoonlijk gebruik van de bedrijfswagen waarmee gecarpoold wordt enkel nog aanleiding tot een vrijgesteld (sociaal) voordeel voor de werknemer-chauffeur wanneer aan de volgende 4 cumulatieve voorwaarden voldaan is.”

  • De werkgever moet het vervoer organiseren, d.w.z. er de regels en modaliteiten van vastleggen en toezicht houden op de toepassing ervan.
  • Het gemeenschappelijk vervoer moet zijn vastgelegd in een collectieve of individuele overeenkomst.
  • Voor de werknemer-chauffeur moet het aandeel carpooling in het totale traject tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling minstens 80% van het totale traject bedragen.
  • Het voertuig waarmee aan carpooling wordt gedaan, mag niet worden gebruikt voor louter privéverplaatsingen (weekend, vakantie, enz.).

Voorbeeld

De normale afstand tussen de woonplaats van de chauffeur en zijn werkplaats is 70 km.

De afstand tussen de woonplaats van de eerste passagier en de werkplaats bedraagt 60 km. De chauffeur maakt een omweg van 5 km om de passagier op te pikken. Deze 5 km wordt niet in aanmerking genomen voor de beoordeling van het carpoolingpercentage.

In dat geval wordt 85,71% van de afstand in het kader van carpooling afgelegd (60 km/70 km). De grens van 80% wordt dus nageleefd.

Stel dat er geen omweg moet worden gemaakt om naar het werk te rijden en het normale traject dus identiek is aan het carpoolingtraject. Dan moet de vergelijking eveneens gebeuren tussen de totale afstand van de woonplaats van de chauffeur naar de werkplaats en het carpoolingtraject.

Carpoolen met de eigen wagen blijft even interessant

Tot slot overlopen we ook nog even de andere carpoolmogelijkheden: georganiseerde carpooling door het bedrijf met de eigen wagen, en carpoolen dat door de werknemers onderling geregeld wordt. Aan beide opties veranderde niets.

De georganiseerde carpooling door het bedrijf met de eigen wagen blijft interessant. De verplaatsingsvergoeding die een werkgever aan zijn werknemer betaalt voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de werkplaats, is vrijgesteld van belastingen voor maximaal 350 euro.

Voor werknemers die carpoolen - en dit geldt zowel voor de chauffeur als voor de passagier - wordt het vrijgestelde bedrag verhoogd tot maximaal de prijs op weekbasis van een eerste klasse treinabonnement voor de afgelegde afstand, vermenigvuldigd met het aantal weken dat de werknemer effectief werkt.

Deze verplaatsingsvergoeding moet niet aan bedrijfsvoorheffing onderworpen worden voor zover:

  • het bedrag de prijs van het treinabonnement eerste klasse voor die afstand niet overschrijdt;
  • de werknemer een verklaring ondertekent waarin hij verklaart dat hij geen aangifte zal doen van zijn werkelijke beroepskosten.

Carpoolen georganiseerd door werknemers niet interessant

Wanneer het carpoolen door de werknemers onderling geregeld wordt en het dus niet door de onderneming georganiseerd wordt, wordt de verplaatsingsvergoeding volgens de normale fiscale principes behandeld.

Dit betekent dat ze bij de werknemer (zowel bij de chauffeur als bij de passagier) in principe als een belastbare bezoldiging beschouwd wordt. En dat is een pak minder voordelig dan het fiscaal regime als carpoolen georganiseerd wordt door het bedrijf.

(mr) 

12 februari 2013
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook