Loonindexering
Vorige

1 van 34

Volgende

Basisloon het hoogst sinds jaren

26 juli 2018
basisloon
De basislonen zijn ten opzichte van 2017 met 3,9% gestegen en dit is meteen de sterkste stijging in de laatste 5 jaar. Deze stijging werd veroorzaakt door de hogere indexering in het afgelopen jaar maar ook door wat de organisaties gegeven hebben bovenop de index, meer bepaald 1,7%. De populariteit van collectief variabel loon en flexibel verlonen neemt bovendien verder toe.

Groeiende economie en war for talent

"Redenen waarom de salarisstijgingen dit jaar zo hoog waren, vinden we in de groeiende economie en stijgende werkgelegenheid”, aldus Bert De Greve, Director Talent Management Hudson. “De aanhoudende war for talent in combinatie met de positieve conjunctuur versterkt de concurrentie op de arbeidsmarkt. Hierdoor komt veel druk op het vast salaris, zowel om talent te behouden als om nieuw talent aan te trekken."

Wouter Beuckels, Hudson senior manager en verantwoordelijke voor de studie, verwoordt het als volgt: "Vorig jaar merkten we voor het eerst, na jaren van steeds kleinere salarisstijgingen, dat er ruimte was voor groei. Dit jaar zijn de salarissen er nog sterker op vooruit gegaan. We stellen zelfs vast dat 1/4e van de observaties een salarisstijging van meer dan 4% ontvangen heeft, los van een promotie of nieuwe job. Ook het aantal mensen dat een salarisstijging ontving van meer dan 10% steeg significant.

Belang van variabel loon

Het belang van variabel loon in het salarispakket werd het afgelopen jaar opnieuw sterker. Dit is een verderzetting van de trend die we al een aantal jaar zien. De collectieve CAO90 bonus wordt populairder ten nadele van de traditionele individuele bonussen.

"Ook de nieuwe en fiscaal voordelige winstpremie (uitbetaalbaar sinds 1 januari 2018) slaat aan,” weet Bert De Greve. De winstpremie biedt de mogelijkheid om een deel of het geheel van de winst van een boekjaar toe te kennen aan alle werknemers van een bedrijf, en dit onder een fiscaal gunstig regime en met beperkte administratie.

Uit de Hudson Generieke Salarisstudie, waarbij 189.751 observaties uit 755 organisaties bestudeerd werden, blijkt dat een aantal organisaties uit verschillende sectoren hier snel  gebruik van maakten, en dat nog meer bedrijven hier op dit moment mee bezig zijn. Deze winstpremie wordt in de komende jaren een belangrijk element om het variabel loon aan te vullen.

Flexibel verloningsplan

Daarnaast wordt vastgesteld dat steeds meer organisaties gebruik maken van een flexibel verloningsplan. Hierbij hebben medewerkers de mogelijkheid om een deel van hun salarispakket zelf samen te stellen. "Uit onze bevraging bleek dat bijna 1 op de 5 organisaties op vandaag een flexibel verloningsplan hebben én nog eens 1 op de 3 de intentie hebben om dergelijk plan te implementeren”, geeft Wouter Beuckels een woordje uitleg. “Er bestaan grote verschillen tussen de verschillende soorten plannen op de markt. Sommige werkgevers bieden een waaier aan keuzemogelijkheden aan, anderen beperken de opties tot de één of twee meest gevraagde voordelen door de werknemers."

De organisaties die op vandaag over een plan beschikken zijn vooral grote organisaties afkomstig uit de dienstensector. Organisaties die er één wensen te implementeren zijn vooral middelgrote organisaties afkomstig uit verschillende sectoren (Industrie, Handel en Diensten).

(lv) - Bron: Hudson 

rekenmachine berekening
In de plannen kunnen enerzijds cash-elementen (gedeelte van het brutoloon, 13e maand, variabele verloning en/of een additioneel budget) en anderzijds de bedrijfswagen ingeruild worden tegen andere loonelementen. Ook bij de keuzes die gemaakt kunnen worden staat de bedrijfswagen centraal, naast andere mobiliteitsoplossingen zoals bijvoorbeeld een fiets, een openbaar vervoer abonnement of een tankkaart. Andere keuzemogelijkheden die frequent voorkomen zijn een gsm/smartphone, tablet, laptop, verlofdagen en/of aanvullende verzekeringen (extralegale kinderbijslag, vergoedingen voor het individuele pensioensparen...)
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook