Welke job past bij mij?
Vorige

1 van 641

Volgende

Als pleegzorgbegeleider trek je partij voor iedereen

Pleegzorg is in het nieuws, want er zijn extra pleeggezinnen nodig voor vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Maar wie zijn de mensen achter Pleegzorg Oost-Vlaanderen? Hoe belangrijk is je maatschappelijke rol als begeleider? En waarom werd Sint-Niklaas vorig jaar verkozen tot eerste Oost-Vlaamse Pleegzorggemeente? We raadpleegden Regiomanager Helmut De Graeve en teamcoach Simon Vansteyvoort.
“Je moet er tegen kunnen dat je aangestuurd wordt.” (Helmut De Graeve, regioverantwoordelijke Pleegzorg Oost-Vlaanderen)

Wat is dat: pleegzorg? “Gezinsopvang voor kinderen en volwassenen, maar vooral oplossingen voor ouders die tijdelijk of permanent de zorg voor hun kinderen niet meer aankunnen”, zegt Helmut De Graeve.

“Pleegzorg is – net als mantelzorg – een stukje ‘vermaatschappelijking’ van zorg: gewone mensen nemen zorgtaken over van professionele zorgverleners. Onze hulp aan de ouders is daarbij hét grote verschil met adoptie. Er zijn heel wat mogelijkheden en formules. Ben je bijvoorbeeld alleenstaand en ziek, en heb je een lange revalidatie voor de boeg, dan kan je via Pleegzorg een gastgezin voor je kinderen zoeken.”

Vluchtelingen

Hoe lang die opvang duurt en de intensiteit ervan – permanent of enkele dagen per maand in een ‘speelgezin’ – is vaak moeilijk te voorspellen. De Grave: “Twee weekends per maand opvang regelen voor een kind kan, maar heel vaak wordt ook de volledige opvoeding uit handen gegeven. De problemen zijn heel divers. Meestal is er van alles loos binnen een gezin dat op ons een beroep doet: financieel, medisch, psychisch, … waardoor de zorg voor de kinderen erbij inschiet. Soms zien mensen dat zelf in, soms moet de jeugdrechter ingrijpen.”

Ook voor volwassenen met een beperking of psychiatrische problematiek zoekt de organisatie pleeggezinnen. En heel recent: al meer dan vierhonderd Oost-Vlaamse gezinnen hebben zich aangemeld om een bijdrage te leveren aan het opvangen van vluchtelingen. “We zijn volop in overleg met de overheid en met organisaties als Vluchtelingenwerk Vlaanderen over de selectie en opleiding van/voor deze pleeggezinnen. Op 29 september gaat in Gent een eerste informatiemoment door voor kandidaat-pleeggezinnen – de details staan op onze website.”

Vooral veldwerk

Maar hoe kom je aan een job bij Pleegzorg Oost-Vlaanderen? “In onze provincie tellen we een honderdtal medewerkers, waarvan vier vijfde begeleiders zijn. Samen staan zij in voor 1.200 pleegzorgsituaties. Ook in onze leidende functies komt iedereen uit de hulpverlening: je moet elkaar inhoudelijk kunnen ondersteunen”, vertelt regiomanager Helmut De Grave.

Teamcoach Simon Vansteyvoort vult aan: “Ik ben psycholoog van opleiding, veel collega’s hebben een pedagogische of orthopedagogische achtergrond. Maatschappelijk assistenten, sociaal- of psychiatrisch verpleegkundigen komen allemaal in aanmerking.” Elk team is dus multidisciplinair. “Klopt,” zegt De Grave, “de begeleidingsteams bestaan uit zes tot acht medewerkers die elkaar aanvullen. In elk team willen we een viertal domeinen vertegenwoordigd zien. De begeleiders staan in voor het basiswerk. Daarnaast selecteert iemand kandidaat-pleegouders, doet vooronderzoeken, coacht begeleiders enzovoort. We hebben ook netwerkonderzoekers die begeleiders thuissituaties in kaart helpen brengen. Anderen bieden dan weer vorming aan beginnende pleegouders – zodat die duidelijk inzien of pleegzorg iets voor hen is – en aan onze eigen medewerkers.”

Het echte begeleidingswerk neemt iedereen op. “Veldwerk is nodig om de voeling te behouden met waar pleegzorg eigenlijk om gaat. De begeleiding doen we altijd als team. Zo blijft iedereen op dezelfde lijn. Voor jonge, minder ervaren medewerkers betekent dat een belangrijke back-up, maar je moet er tegen kunnen dat je aangestuurd wordt”, benadrukt De Grave. “Komt er een fulltime vacature voor een begeleider, dan bepaalt het hele team mee welke extra knowhow er nodig is en welk profiel daarvoor in aanmerking komt. Ontbreekt in het team kennis over psychiatrische aandoeningen, dan wordt daarop geselecteerd.”

Driehoeksverhouding

Wil je van pleegzorg je beroep maken, dan draag je in de eerste plaats het idee een warm hart toe, benadrukt de regiomanager. “Het is een complexe job waar je goesting en betrokkenheid voor nodig hebt. Omdat je de hele tijd met de driehoeksverhouding ouders-pleegouders-kind te maken krijgt, moet je evenwichtig en respectvol blijven. Je gaat om met consulenten, jeugdrechtbank, vertrouwenscentrum, school, … noem maar op. Dat verrijkt je job, maar het is ook een valkuil. Elke partij verwacht jouw steun, dus moet je eigenlijk telkens meerzijdig partijdig zijn. Niet eenvoudig: enige maturiteit is minstens even belangrijk als theoretische bagage. Om met al die verschillende verwachtingen om te gaan, heb je best wel wat relativeringsvermogen nodig.”

Toch is er weinig verloop bij Pleegzorg Oost-Vlaanderen. “Onze organisatie bestaat in zijn huidige vorm – na de fusie van zeven pleegzorgorganisaties – nog maar anderhalf jaar”, vertelt Simon Vansteyvoort. “Toch is bijna iedereen aan boord gebleven. Iedereen voelt zich betrokken bij onze werking.” De overheid maakt het je als pleegzorger nu ook gemakkelijker. “De verkiezing van Sint-Niklaas als Pleegzorggemeente kwam er dankzij veel persoonlijk engagement. Daardoor maakt de stad nu extra financiële steun vrij voor pleeggezinnen en krijgen die voorrang bij kinderopvang. Dat is nog lang niet in elke gemeente zo, maar tijdens de eerstvolgende Week van de Pleegzorg (van 10 tot 18 oktober, wdh) zullen we zien welke gemeente dit jaar het meest vooruitgang boekte. Voor onze pleeggezinnen maken die maatregelen echt een verschil”, besluit Helmut De Graeve. Net als voor de zoektocht naar nieuwe pleeggezinnen – én dus voor het team van Pleegzorg Oost-Vlaanderen.

(wdh) 

30 september 2015
Aanbevolen jobs

Als pleegzorgbegeleider trek je partij voor iedereen

Pleegzorg is in het nieuws, want er zijn extra pleeggezinnen nodig voor vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Maar wie zijn de mensen achter Pleegzorg Oost-Vlaanderen? Hoe belangrijk is je maatschappelijke rol als begeleider? En waarom werd Sint-Niklaas vorig jaar verkozen tot eerste Oost-Vlaamse Pleegzorggemeente? We raadpleegden Regiomanager Helmut De Graeve en teamcoach Simon Vansteyvoort.
“Je moet er tegen kunnen dat je aangestuurd wordt.” (Helmut De Graeve, regioverantwoordelijke Pleegzorg Oost-Vlaanderen)

Wat is dat: pleegzorg? “Gezinsopvang voor kinderen en volwassenen, maar vooral oplossingen voor ouders die tijdelijk of permanent de zorg voor hun kinderen niet meer aankunnen”, zegt Helmut De Graeve.

“Pleegzorg is – net als mantelzorg – een stukje ‘vermaatschappelijking’ van zorg: gewone mensen nemen zorgtaken over van professionele zorgverleners. Onze hulp aan de ouders is daarbij hét grote verschil met adoptie. Er zijn heel wat mogelijkheden en formules. Ben je bijvoorbeeld alleenstaand en ziek, en heb je een lange revalidatie voor de boeg, dan kan je via Pleegzorg een gastgezin voor je kinderen zoeken.”

Vluchtelingen

Hoe lang die opvang duurt en de intensiteit ervan – permanent of enkele dagen per maand in een ‘speelgezin’ – is vaak moeilijk te voorspellen. De Grave: “Twee weekends per maand opvang regelen voor een kind kan, maar heel vaak wordt ook de volledige opvoeding uit handen gegeven. De problemen zijn heel divers. Meestal is er van alles loos binnen een gezin dat op ons een beroep doet: financieel, medisch, psychisch, … waardoor de zorg voor de kinderen erbij inschiet. Soms zien mensen dat zelf in, soms moet de jeugdrechter ingrijpen.”

Ook voor volwassenen met een beperking of psychiatrische problematiek zoekt de organisatie pleeggezinnen. En heel recent: al meer dan vierhonderd Oost-Vlaamse gezinnen hebben zich aangemeld om een bijdrage te leveren aan het opvangen van vluchtelingen. “We zijn volop in overleg met de overheid en met organisaties als Vluchtelingenwerk Vlaanderen over de selectie en opleiding van/voor deze pleeggezinnen. Op 29 september gaat in Gent een eerste informatiemoment door voor kandidaat-pleeggezinnen – de details staan op onze website.”

Vooral veldwerk

Maar hoe kom je aan een job bij Pleegzorg Oost-Vlaanderen? “In onze provincie tellen we een honderdtal medewerkers, waarvan vier vijfde begeleiders zijn. Samen staan zij in voor 1.200 pleegzorgsituaties. Ook in onze leidende functies komt iedereen uit de hulpverlening: je moet elkaar inhoudelijk kunnen ondersteunen”, vertelt regiomanager Helmut De Grave.

Teamcoach Simon Vansteyvoort vult aan: “Ik ben psycholoog van opleiding, veel collega’s hebben een pedagogische of orthopedagogische achtergrond. Maatschappelijk assistenten, sociaal- of psychiatrisch verpleegkundigen komen allemaal in aanmerking.” Elk team is dus multidisciplinair. “Klopt,” zegt De Grave, “de begeleidingsteams bestaan uit zes tot acht medewerkers die elkaar aanvullen. In elk team willen we een viertal domeinen vertegenwoordigd zien. De begeleiders staan in voor het basiswerk. Daarnaast selecteert iemand kandidaat-pleegouders, doet vooronderzoeken, coacht begeleiders enzovoort. We hebben ook netwerkonderzoekers die begeleiders thuissituaties in kaart helpen brengen. Anderen bieden dan weer vorming aan beginnende pleegouders – zodat die duidelijk inzien of pleegzorg iets voor hen is – en aan onze eigen medewerkers.”

Het echte begeleidingswerk neemt iedereen op. “Veldwerk is nodig om de voeling te behouden met waar pleegzorg eigenlijk om gaat. De begeleiding doen we altijd als team. Zo blijft iedereen op dezelfde lijn. Voor jonge, minder ervaren medewerkers betekent dat een belangrijke back-up, maar je moet er tegen kunnen dat je aangestuurd wordt”, benadrukt De Grave. “Komt er een fulltime vacature voor een begeleider, dan bepaalt het hele team mee welke extra knowhow er nodig is en welk profiel daarvoor in aanmerking komt. Ontbreekt in het team kennis over psychiatrische aandoeningen, dan wordt daarop geselecteerd.”

Driehoeksverhouding

Wil je van pleegzorg je beroep maken, dan draag je in de eerste plaats het idee een warm hart toe, benadrukt de regiomanager. “Het is een complexe job waar je goesting en betrokkenheid voor nodig hebt. Omdat je de hele tijd met de driehoeksverhouding ouders-pleegouders-kind te maken krijgt, moet je evenwichtig en respectvol blijven. Je gaat om met consulenten, jeugdrechtbank, vertrouwenscentrum, school, … noem maar op. Dat verrijkt je job, maar het is ook een valkuil. Elke partij verwacht jouw steun, dus moet je eigenlijk telkens meerzijdig partijdig zijn. Niet eenvoudig: enige maturiteit is minstens even belangrijk als theoretische bagage. Om met al die verschillende verwachtingen om te gaan, heb je best wel wat relativeringsvermogen nodig.”

Toch is er weinig verloop bij Pleegzorg Oost-Vlaanderen. “Onze organisatie bestaat in zijn huidige vorm – na de fusie van zeven pleegzorgorganisaties – nog maar anderhalf jaar”, vertelt Simon Vansteyvoort. “Toch is bijna iedereen aan boord gebleven. Iedereen voelt zich betrokken bij onze werking.” De overheid maakt het je als pleegzorger nu ook gemakkelijker. “De verkiezing van Sint-Niklaas als Pleegzorggemeente kwam er dankzij veel persoonlijk engagement. Daardoor maakt de stad nu extra financiële steun vrij voor pleeggezinnen en krijgen die voorrang bij kinderopvang. Dat is nog lang niet in elke gemeente zo, maar tijdens de eerstvolgende Week van de Pleegzorg (van 10 tot 18 oktober, wdh) zullen we zien welke gemeente dit jaar het meest vooruitgang boekte. Voor onze pleeggezinnen maken die maatregelen echt een verschil”, besluit Helmut De Graeve. Net als voor de zoektocht naar nieuwe pleeggezinnen – én dus voor het team van Pleegzorg Oost-Vlaanderen.

(wdh) 

30 september 2015
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook