10.000 VDAB-opleidingsplaatsen gratis voor tijdelijk werklozen

19 januari 2009
Mensen die om economische redenen tijdelijk werkloos zijn, moeten bij de VDAB terechtkunnen voor een gratis opleiding. Als bedrijven een bijdrage leveren, moeten ook groepsopleidingen op maat mogelijk zijn. Dat vindt Minister Vandenbroucke althans.

Frank Vandenbroucke wil zo de betrokken werknemers de kans geven zich te wapenen tegen de crisis. De maatregel kan binnen de maand in werking treden. "Veel tijdelijk werklozen zijn ongerust over hun job en hebben interesse om zich in de vrijgekomen tijd bij te scholen. Het is niet meer dan logisch dat ook zij toegang krijgen tot de gratis opleidingen van VDAB," zegt Vandenbroucke. "Dat kan binnen het bestaande aanbod, maar als bedrijven een bijdrage willen leveren om opleidingen op maat aan te bieden, moet ook dat mogelijk zijn. Ik merk dat bijvoorbeeld de metaalsector en de chemie hiervoor openstaan."

Tijdelijke werkloosheid

Door de crisis stijgt het aantal mensen in tijdelijke werkloosheid hand over hand. Eind vorig jaar waren ze in Vlaanderen al met 115.000, dat is 40% meer dan een jaar voordien. Via tijdelijke werkloosheid kunnen werknemers gedurende een bepaalde periode van een werkloosheidsuitkering genieten, zonder door hun werkgever te worden ontslagen. De tijdelijke werkloosheid kan om verschillende redenen ingeroepen worden. Behalve economische oorzaken, kunnen bijvoorbeeld ook slecht weer, een technische stoornis of slecht weer een reden zijn.

Gratis opleidingen

Aan mensen die om economische redenen tijdelijk werkloos zijn, zal de VDAB nu ook gratis opleidingen aanbieden. Ze heeft daarvoor een capaciteit van bij benadering 10.000 opleidingsplaatsen ter beschikking. VDAB zal zelf naar de mensen op zoek gaan, om deze mogelijkheid te promoten.

De praktische uitwerking van de maatregel wordt op 4 februari voorgelegd aan de Raad van Beheer van de VDAB. Voor de uitvoering kan ondermeer geput worden uit Europese middelen.

(19/01/2009)

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook