Waar vind ik jobs?
Vorige

1 van 624

Volgende

1 op de 3 werkgevers zal in de volgende 6 maanden rekruteren

Volgens de Barometer van de Arbeidsmarkt, op basis van cijfers van Partena Professional, is het aantal werknemers dat tijdens het eerste kwartaal van 2017 is aangeworven, met 42% gestegen tegenover diezelfde periode in 2016.
#

Vooral jongeren gingen aan de slag, zo blijkt: 10% meer jongeren onder de 30 jaar hebben dit jaar een job gevonden. Het aantal rekruteringen van 40- en 50-plussers is in 2017 evenwel gedaald: met 13% voor de 40-plussers en met 11% voor de 50-plussers.

Meer ontslagen

Hoewel werkgevers meer aanwerven in vergelijking met vorig jaar kan vastgesteld worden dat het aantal beëindigingen van arbeidsovereenkomsten in 2017 verdubbeld is. Ook het aantal ontslagen wegens dringende reden, is verdubbeld (0,77% naar 1,35%) in vergelijking met vorig jaar.

De tewerkstellingsdynamiek, het verschil tussen de aanwervingen en de beëindigingen van arbeidsovereenkomsten over een bepaalde periode, is evenwel met 44% gestegen in het eerste kwartaal van 2017 tegenover diezelfde periode in 2016 (2,26% tegenover 1,56%).

Blijvende positieve trend in rekrutering

Werkgevers zijn van plan de volgende 6 maanden te blijven rekruteren. Dat toont de iVOX-enquête aan: 1 op 3 werkgevers (33%) voorziet in de komende 6 maanden zijn personeelsbestand uit te breiden. Het zijn vooral contracten van onbepaalde duur die ze voor ogen hebben (42%), daarna volgen de contracten van bepaalde duur (38%) en de uitzendcontracten (20%).

Hoewel werkgevers voor toekomstige rekruteringen contracten van onbepaalde duur voorzien, zijn het vooral de contracten van bepaalde duur die in de lift zitten tegenover vorig jaar. Volgens de cijfers van Partena Professional voor de eerste kwartalen van 2016 en 2017 is het aantal overeenkomsten van bepaalde duur dit jaar met 60% gestegen. De overeenkomsten van onbepaalde duur zijn dan weer met 36% afgenomen sinds 2016.

Studenten, 50-plussers en kleine restaurants in de lift in Brusselse horeca

In de Brusselse horeca is het aandeel van de studenten in het totaal van de rekruteringen tijdens het eerste kwartaal van 2017 verdubbeld (van 24% naar 50%) tegenover diezelfde periode in 2016. Dat valt wellicht te verklaren door het feit dat het contingent studenten tegenwoordig in uren en niet langer in dagen wordt berekend en werkgevers en studenten dus gretig gebruik maken van deze extra flexibiliteit.

Andere verrassende vaststelling in deze sector: 50-plussers zijn populair. Het aantal aanwervingen in die leeftijdscategorie is in één jaar met 21% gestegen. Ook het aantal gerekruteerde werknemers van minder dan 30 jaar neemt toe met 13%. De aanwervingen van 30-49-jarigen zijn dan weer met 15% gedaald in het eerste kwartaal van 2017.

Hoewel de economische werkloosheid nationaal licht afneemt met 2,5%, eisen de aanslagen en de terugval van toeristen in de hoofdstad hun tol voor de Brusselse horeca waar de economische werkloosheid meer dan verdubbeld (een toename van 121% sinds 2016). Die stijging is er vooral in de grote restaurants (met meer dan 50 werknemers) die het minder goed doen dan de kleine: de economische werkloosheid is verdubbeld (van 0,063% naar 0,117% in 2017) in de grote restaurants en verdrievoudigd (van 0,051% naar 0,142% in 2017) in de grote hotels.

Andere opvallende vaststelling: de eerste tekenen van herstel van de Brusselse horeca zijn vooral toe te schrijven aan de kleine horecazaken (met minder dan 50 werknemers) die het beter doen, want de economische werkloosheid is er in een jaar tijd met gehalveerd.

"Met de eerste tekenen van economisch herstel, kan het voor bedrijven een opportuniteit zijn om studenten aan het werk te zetten en zo meer flexibiliteit in hun organisatie te voeren. Het contingent studenten dat tegenwoordig in uren en niet langer in dagen wordt berekend en de recente maatregelen van Werkbaar Werk geven bedrijven heel wat mogelijkheden om flexibeler te werken. Het is daarom cruciaal dat ondernemers op de hoogte zijn van deze maatregelen en deze aftoetsen aan hun eigen realiteit", legt Wim Demey, Customer Intelligence Manager van Partena Professional uit.

(iv/sb) - Bron: Partena Professional

1 juni 2017
Aanbevolen jobs

1 op de 3 werkgevers zal in de volgende 6 maanden rekruteren

Volgens de Barometer van de Arbeidsmarkt, op basis van cijfers van Partena Professional, is het aantal werknemers dat tijdens het eerste kwartaal van 2017 is aangeworven, met 42% gestegen tegenover diezelfde periode in 2016.
#

Vooral jongeren gingen aan de slag, zo blijkt: 10% meer jongeren onder de 30 jaar hebben dit jaar een job gevonden. Het aantal rekruteringen van 40- en 50-plussers is in 2017 evenwel gedaald: met 13% voor de 40-plussers en met 11% voor de 50-plussers.

Meer ontslagen

Hoewel werkgevers meer aanwerven in vergelijking met vorig jaar kan vastgesteld worden dat het aantal beëindigingen van arbeidsovereenkomsten in 2017 verdubbeld is. Ook het aantal ontslagen wegens dringende reden, is verdubbeld (0,77% naar 1,35%) in vergelijking met vorig jaar.

De tewerkstellingsdynamiek, het verschil tussen de aanwervingen en de beëindigingen van arbeidsovereenkomsten over een bepaalde periode, is evenwel met 44% gestegen in het eerste kwartaal van 2017 tegenover diezelfde periode in 2016 (2,26% tegenover 1,56%).

Blijvende positieve trend in rekrutering

Werkgevers zijn van plan de volgende 6 maanden te blijven rekruteren. Dat toont de iVOX-enquête aan: 1 op 3 werkgevers (33%) voorziet in de komende 6 maanden zijn personeelsbestand uit te breiden. Het zijn vooral contracten van onbepaalde duur die ze voor ogen hebben (42%), daarna volgen de contracten van bepaalde duur (38%) en de uitzendcontracten (20%).

Hoewel werkgevers voor toekomstige rekruteringen contracten van onbepaalde duur voorzien, zijn het vooral de contracten van bepaalde duur die in de lift zitten tegenover vorig jaar. Volgens de cijfers van Partena Professional voor de eerste kwartalen van 2016 en 2017 is het aantal overeenkomsten van bepaalde duur dit jaar met 60% gestegen. De overeenkomsten van onbepaalde duur zijn dan weer met 36% afgenomen sinds 2016.

Studenten, 50-plussers en kleine restaurants in de lift in Brusselse horeca

In de Brusselse horeca is het aandeel van de studenten in het totaal van de rekruteringen tijdens het eerste kwartaal van 2017 verdubbeld (van 24% naar 50%) tegenover diezelfde periode in 2016. Dat valt wellicht te verklaren door het feit dat het contingent studenten tegenwoordig in uren en niet langer in dagen wordt berekend en werkgevers en studenten dus gretig gebruik maken van deze extra flexibiliteit.

Andere verrassende vaststelling in deze sector: 50-plussers zijn populair. Het aantal aanwervingen in die leeftijdscategorie is in één jaar met 21% gestegen. Ook het aantal gerekruteerde werknemers van minder dan 30 jaar neemt toe met 13%. De aanwervingen van 30-49-jarigen zijn dan weer met 15% gedaald in het eerste kwartaal van 2017.

Hoewel de economische werkloosheid nationaal licht afneemt met 2,5%, eisen de aanslagen en de terugval van toeristen in de hoofdstad hun tol voor de Brusselse horeca waar de economische werkloosheid meer dan verdubbeld (een toename van 121% sinds 2016). Die stijging is er vooral in de grote restaurants (met meer dan 50 werknemers) die het minder goed doen dan de kleine: de economische werkloosheid is verdubbeld (van 0,063% naar 0,117% in 2017) in de grote restaurants en verdrievoudigd (van 0,051% naar 0,142% in 2017) in de grote hotels.

Andere opvallende vaststelling: de eerste tekenen van herstel van de Brusselse horeca zijn vooral toe te schrijven aan de kleine horecazaken (met minder dan 50 werknemers) die het beter doen, want de economische werkloosheid is er in een jaar tijd met gehalveerd.

"Met de eerste tekenen van economisch herstel, kan het voor bedrijven een opportuniteit zijn om studenten aan het werk te zetten en zo meer flexibiliteit in hun organisatie te voeren. Het contingent studenten dat tegenwoordig in uren en niet langer in dagen wordt berekend en de recente maatregelen van Werkbaar Werk geven bedrijven heel wat mogelijkheden om flexibeler te werken. Het is daarom cruciaal dat ondernemers op de hoogte zijn van deze maatregelen en deze aftoetsen aan hun eigen realiteit", legt Wim Demey, Customer Intelligence Manager van Partena Professional uit.

(iv/sb) - Bron: Partena Professional

1 juni 2017
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook