Welke job past bij mij?
Vorige

1 van 641

Volgende

1 op 6 kijkt uit naar andere job

Werknemers hebben duidelijk meer vertrouwen in de arbeidsmarkt, en in zichzelf. Meteen lijkt ook hun passieve houding te veranderen: 15 % van de werknemers kijkt actief uit naar een andere job, eind vorig jaar schommelde dat nog rond de 5 %.
#

Het werknemersvertrouwen is sinds december 2010 opvallend toegenomen. De stijging is het sterkst in kmo’s, waar het vertrouwen toenam van 5,4/10 naar 6,2/10. Juristen, consultants en R&D-experts hebben het meest vertrouwen. Het werknemersvertrouwen ligt het laagst bij communicatiemedewerkers en ingenieurs: zij hebben bijzonder weinig vertrouwen in het management en de organisatie, en ze staan ook zeer kritisch tegenover hun eigen kansen op de arbeidsmarkt.

Het voorbije kwartaal is vooral het vertrouwen in de arbeidsmarkt het sterkst gestegen. Werknemers denken dat het op dit moment gemakkelijker is dan vorig jaar om een andere job te vinden. Werknemers hebben vooral vertrouwen in zichzelf en in hun capaciteiten. 78 % van de Belgische werknemers vreest niet voor ontslag. Ook de afwachtende houding van de werknemers is aan het kantelen. 72 % van de werkende bevolking gelooft in zijn kansen op de arbeidsmarkt, en 15 % kijkt actief uit naar een andere job, eind vorig jaar schommelde dat nog rond de 5 procent.

Groot geloof in zichzelf

Het werknemersvertrouwen is de tegenhanger van het ondernemersvertrouwen en werd ontwikkeld door hr-consultancybedrijf SD Worx. Het geldt als graadmeter voor de stemming op de arbeidsmarkt en in de bedrijven. Via een onlinebevraging bij 1.000 Belgen werd gepeild naar hun vertrouwen, de studie is representatief voor de Belgische beroepsactieve bevolking. Het werknemersvertrouwen peilt naar drie aspecten: het vertrouwen in de arbeidsmarkt, in de organisatie en in zichzelf als werknemer. Het gemiddelde van deze 3 domeinen geeft het Belgische werknemersvertrouwen weer.

Van de drie componenten die het werknemersvertrouwen vormen, scoorde het vertrouwen van de medewerkers in zichzelf het hoogst. Dit bedraagt in maart 6,6/10, een lichte stijging tegenover de 6,4/10 van december 2010.

De sterkste stijging was er voor het geloof in de eigen competenties. Maar ook voor het vertrouwen in de eigen loopbaanmogelijkheden was er een significante stijging. Dat geloof leeft vooral in de privé. Middenkaders en directieleden vinden dat hun capaciteiten veel waard zijn. R&D-experts zijn daar heel sterk van overtuigd (7,7/10), maar moeten creatieve beroepen en communicatiemensen (7,8/10) laten voorgaan. Mannen (6,8/10) hebben over de hele lijn meer vertrouwen in zichzelf dan vrouwen (6,5/10).

Kmo-werknemers floreren

Het gaat de goede kant uit met het jobaanbod. De VDAB ontving in januari 29 % meer vacatures dan in januari 2010, en uit de jobindex van SD Worx blijkt dat de structurele tewerkstelling in de Belgische kmo’s vorig jaar groeide met 2 %, waardoor 2010 na 2007 het beste jaar was voor de kmo-tewerkstelling in vijf jaar. Deze toename van het aantal jobs sterkt het geloof van werknemers in de arbeidsmarkt, nog meer bij zij die werken in kmo’s. Vrouwen zijn positiever dan mannen. Significante stijgingen waren er ook bij arbeiders en lager kader.

Ook opmerkelijk: bij wie werk heeft, maar op dit moment actief op zoek is naar een nieuwe job, keldert het vertrouwen in de arbeidsmarkt tot 4,4/10. Werknemers die niet geïnteresseerd zijn in nieuwe jobaanbiedingen scoren op dit punt 6,1/10. Naarmate werknemers meer met het reële arbeidsmarktaanbod geconfronteerd worden, stijgt dus de scepsis over hun tewerkstellingskansen. Toch een teken dat onze economie er nog niet bovenop is.

(mr) 

9 maart 2011
Aanbevolen jobs

1 op 6 kijkt uit naar andere job

Werknemers hebben duidelijk meer vertrouwen in de arbeidsmarkt, en in zichzelf. Meteen lijkt ook hun passieve houding te veranderen: 15 % van de werknemers kijkt actief uit naar een andere job, eind vorig jaar schommelde dat nog rond de 5 %.
#

Het werknemersvertrouwen is sinds december 2010 opvallend toegenomen. De stijging is het sterkst in kmo’s, waar het vertrouwen toenam van 5,4/10 naar 6,2/10. Juristen, consultants en R&D-experts hebben het meest vertrouwen. Het werknemersvertrouwen ligt het laagst bij communicatiemedewerkers en ingenieurs: zij hebben bijzonder weinig vertrouwen in het management en de organisatie, en ze staan ook zeer kritisch tegenover hun eigen kansen op de arbeidsmarkt.

Het voorbije kwartaal is vooral het vertrouwen in de arbeidsmarkt het sterkst gestegen. Werknemers denken dat het op dit moment gemakkelijker is dan vorig jaar om een andere job te vinden. Werknemers hebben vooral vertrouwen in zichzelf en in hun capaciteiten. 78 % van de Belgische werknemers vreest niet voor ontslag. Ook de afwachtende houding van de werknemers is aan het kantelen. 72 % van de werkende bevolking gelooft in zijn kansen op de arbeidsmarkt, en 15 % kijkt actief uit naar een andere job, eind vorig jaar schommelde dat nog rond de 5 procent.

Groot geloof in zichzelf

Het werknemersvertrouwen is de tegenhanger van het ondernemersvertrouwen en werd ontwikkeld door hr-consultancybedrijf SD Worx. Het geldt als graadmeter voor de stemming op de arbeidsmarkt en in de bedrijven. Via een onlinebevraging bij 1.000 Belgen werd gepeild naar hun vertrouwen, de studie is representatief voor de Belgische beroepsactieve bevolking. Het werknemersvertrouwen peilt naar drie aspecten: het vertrouwen in de arbeidsmarkt, in de organisatie en in zichzelf als werknemer. Het gemiddelde van deze 3 domeinen geeft het Belgische werknemersvertrouwen weer.

Van de drie componenten die het werknemersvertrouwen vormen, scoorde het vertrouwen van de medewerkers in zichzelf het hoogst. Dit bedraagt in maart 6,6/10, een lichte stijging tegenover de 6,4/10 van december 2010.

De sterkste stijging was er voor het geloof in de eigen competenties. Maar ook voor het vertrouwen in de eigen loopbaanmogelijkheden was er een significante stijging. Dat geloof leeft vooral in de privé. Middenkaders en directieleden vinden dat hun capaciteiten veel waard zijn. R&D-experts zijn daar heel sterk van overtuigd (7,7/10), maar moeten creatieve beroepen en communicatiemensen (7,8/10) laten voorgaan. Mannen (6,8/10) hebben over de hele lijn meer vertrouwen in zichzelf dan vrouwen (6,5/10).

Kmo-werknemers floreren

Het gaat de goede kant uit met het jobaanbod. De VDAB ontving in januari 29 % meer vacatures dan in januari 2010, en uit de jobindex van SD Worx blijkt dat de structurele tewerkstelling in de Belgische kmo’s vorig jaar groeide met 2 %, waardoor 2010 na 2007 het beste jaar was voor de kmo-tewerkstelling in vijf jaar. Deze toename van het aantal jobs sterkt het geloof van werknemers in de arbeidsmarkt, nog meer bij zij die werken in kmo’s. Vrouwen zijn positiever dan mannen. Significante stijgingen waren er ook bij arbeiders en lager kader.

Ook opmerkelijk: bij wie werk heeft, maar op dit moment actief op zoek is naar een nieuwe job, keldert het vertrouwen in de arbeidsmarkt tot 4,4/10. Werknemers die niet geïnteresseerd zijn in nieuwe jobaanbiedingen scoren op dit punt 6,1/10. Naarmate werknemers meer met het reële arbeidsmarktaanbod geconfronteerd worden, stijgt dus de scepsis over hun tewerkstellingskansen. Toch een teken dat onze economie er nog niet bovenop is.

(mr) 

9 maart 2011
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook