Terug naar zoekresultaten Vorige

2 van 4

Volgende
Agentschap Zorg en Gezondheid

Administratief-Logistiek Ondersteuner Academie Geneeskunde

contract bepaalde duur - standplaats Brussel

Agentschap Zorg en Gezondheid | Brussel | Onbepaalde duur, Voltijds

Staat 16 dagen op Jobat.be

Zorg en Gezondheid werkt elke dag aan de gezondheid en het welzijn van alle Vlamingen, van jong tot oud. We zorgen ervoor dat er voldoende en kwaliteitsvolle zorgvoorzieningen zijn in de thuiszorg, de ouderenzorg, de algemene en de geestelijke gezondheidszorg. Dat doen we bijvoorbeeld door erkenningen te geven aan woonzorgcentra (de rusthuizen) en subsidies voor gezinszorg aan huis.

We helpen Vlamingen ook om gezond te leven. Samen met partners die we subsidiëren, geven we bijvoorbeeld advies over gezonde voeding, drinkbaar water, giftige stoffen in huis of buitenshuis, organiseren we grootschalige preventieve onderzoeken naar kankers, helpen we mensen van hun verslaving af, enzovoorts. We redden levens door gevaarlijke en besmettelijke ziektes te bestrijden, met vaccinaties voor kinderen en volwassenen, maar ook door op het terrein in te grijpen bij lokale “epidemieën”. En we helpen de mensen om hun zorg betaalbaar te houden. Voor de Vlaamse zorgverzekering die we hier organiseren, betaalt elke Vlaming een bijdrage, maar in ruil krijgen ze geld terug als ze veel zorgen nodig hebben. Er zijn nog duizend-en-één dingen die we doen, van zwembaden controleren, cijfermateriaal verzamelen tot innoveren met slimme IT-oplossingen, maar allemaal met één doel: het leven en welzijn van elke Vlaming gezonder maken.

Administratief-Logistiek Ondersteuner Academie Geneeskunde

Functieomschrijving

Ben jij op zoek naar een uitdagende job met een gevarieerd takenpakket binnen een unieke setting? Hou je ervan autonoom te werken binnen een klein team? Heb je daarnaast oog voor detail en een ware hands-on-mentaliteit?

Dan ben jij de administratief-logistiek ondersteuner die wij zoeken!

Als administratief-logistiek ondersteuner sta je mee in voor de ondersteuning van de werking van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB). Je staat in direct contact met medische topexperten uit de wetenschappelijke wereld. Je bent verantwoordelijk voor een breed scala aan taken zoals het coördineren van de toekenning en uitreiking van prijzen, het organiseren van vergaderingen en symposia, het klaarmaken van zalen, het aanvullen van de stock en het toezicht op de staat van het gebouw. Kortom, een aangename afwisseling van bureauwerk met fysieke activiteit waarbij je je creatief kan uitleven.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, tactvolle, proactieve collega die nauwkeurigheid hoog in het vaandel draagt en zich flexibel kan opstellen. Ervaring is geen absolute vereiste aangezien je de nodige specialisatie kan verwerven door training-on-the-job. Schoolverlaters kunnen zich dus ook kandidaat stellen. 

Profiel

Formele deelnemingsvoorwaarden: Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):
 1. Je ben in het bezit van een bachelorsdiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.)
 2. Je kan ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 3  maanden na kennisgeving van het eindresultaat jouw bachelordiploma behaalt.  
  Opgelet: je kan de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

  Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/
  Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).
   
 3. Ervaring is een pluspunt maar geen must.

  Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Liesbeth De Beyter, liesbeth.debeyter@wvg.vlaanderen.be, 02 553 35 66).
Technische competenties
 • Je hebt goede administratief-organisatorische vaardigheden.
 • Je hebt een zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands. Daarnaast heb je hebt (een behoorlijke) mondelinge en schriftelijke kennis van het Frans en het Engels.
 • Je hebt een goede kennis van Word (tekstverwerking), Excel (rekenbladen), PowerPoint (presentaties), Outlook (mail- en agendabeheer).
 • Je bent vertrouwd met het plaatsen van content op websites en met het verzorgen van de opmaak van webpagina’s, of bent bereid deze kennis snel te verwerven.
 • Je hebt aanleg voor het ontwikkelen van aantrekkelijke elektronische lay-outs.
Persoonsgebonden competenties
 • Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 1)
 • Communiceren: Je brengt informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk over (niveau 1)
 • Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 1)
 • Initiatief:  Je onderkent kansen en onderneemt of stelt uit eigen beweging acties voor (niveau 1)
 • Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 2)
 • Plannen & organiseren: Je kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken (niveau 1)
 • Zorgvuldigheid: Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten (niveau 1)
Bijkomende informatie over de persoonsgebonden competenties bij de Vlaamse overheid vind je op https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid.  
 
Bijkomende voorwaarden en verwachtingen
 • De aanwezigheid in het Paleis der Academiën is dikwijls vereist voor de uitoefening van de functie.
 • Tienmaal per jaar vergadert de KAGB op zaterdag. De aanwezigheid van de administratief en logistiek ondersteuner is daarbij noodzakelijk. Deze prestaties op zaterdag worden gecompenseerd door een rustdag. Daarnaast is er heel sporadisch avondwerk.
Toelatingsvoorwaarden: op de datum van aanwerving moet je  voldoen aan de volgende voorwaarden:
 1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 2. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;
 3. Je ben geslaagd voor de selectieprocedure.
Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

Aanbod

 • Je krijgt een contract van bepaalde duur (12 maanden, eventueel verlengbaar met 12 maanden).
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Na een inwerkperiode is er de mogelijkheid tot telewerken met een maximum van 2 dagen/week (rekening houdend met de dienstnoodwendigheden).
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van deskundige (rang B1, salarisschaal B111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2.372,59 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Interesse?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op zondag 5 mei 2019. Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier:
 • bij voorkeur via mail naar solliciteren.wvg@wvg.vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel.
 • of per post naar: Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – afdeling HRO – Koning Albert II-laan 35 bus 30, 1030 Brussel.
Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als
 • je het sollicitatieformulier gebruikt
 • je je kandidatuur uiterlijk op zondag 5 mei 2019 naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).
Het sollicitatieformulier vind je bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be. Als je geen pc hebt, kun je het sollicitatieformulier ook opvragen bij Liesbeth De Beyter door te mailen naar liesbeth.debeyter@wvg.vlaanderen.be of te bellen naar 02 553 35 66.

Vragen? Als je bijkomende uitleg over de
functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met
Herwig Deumens, teamverantwoordelijke team Ondersteuning Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België,
tel. 02 550 23 09, herwig.deumens@wvg.vlaanderen.be.

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met Liesbeth De Beyter, Selectieverantwoordelijke, tel. 02 553 35 66,
liesbeth.debeyter@wvg.vlaanderen.be.

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be.
Brussel

Anderen bekeken ook

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.

Solliciteer nu Solliciteer nu

Nog 12 dagen om te solliciteren

Kenmerken

Vereisten

 • Professionele Bachelor (Hoger Onderwijs Korte Type)
 • Nederlands

Aanbod

 • Onbepaalde duur
 • Voltijds
 • Maaltijdcheques
 • GSM & smartphone
 • Laptop
 • Individuele hospitalisatieverzekering
 • Opvang kinderen
 • Thuiswerk

Solliciteer voor

Ontvang nieuwe jobs via e-mail

Ontvang nieuwe 'Administratie en support' jobs in Brussel meteen in je mailbox.

We sturen je geen reclame.