Terug naar zoekresultaten Vorige

3 van 9

Volgende
Synergie Interim

Aankoopbediende

Voltijds - Zonhoven

Synergie Interim | Zonhoven | Onbepaalde duur, Voltijds

Staat 1 dag op Jobat.be

Al 20 jaar is Synergie Belgium een gerespecteerde en gereputeerde HR-partner in een snel veranderende markt. De basis van ons succes ligt in onze Synergie-aanpak: in alles wat wij doen willen wij meerwaarde creëren. We engageren ons voor partnerships op lange termijn en dit voor onze klanten, kandidaten en eigen medewerkers.

Met onze klanten denken we mee als businesspartner, met onze uitzendkrachten praten we over hun en onze job, open, ronduit en creatief.

ONZE CONSULTANTS ZIJN EXPERTS IN HUN VAK

Bij Synergie Belgium werken meer dan 400 vaste medewerkers in ruim 65 vestigingen verspreid over Vlaanderen en Wallonië. Al onze medewerkers zijn experts in hun vak en binnen verschillende sectoren. We blinken uit in wat we doen, omdat we het graag doen. Onze gepassioneerde medewerkers maken het verschil omdat ze elke dag blijven doorgaan tot het vooropgestelde resultaat bereikt is. En in onze zoektocht naar oplossingen op maat van alle partijen, durven we onze grenzen te verleggen.

WIJ MAKEN WERK VAN WERK VOOR MENSEN

De drijvende kracht van Synergie is onze focus op mensen. Want in ons bedrijf draait alles om ‘human capital’. Daarom geven wij onze medewerkers en uitzendkrachten de kansen om hun talenten verder te ontwikkelen. Bovendien handelen we steeds vanuit een voorbeeldfunctie die steunt op respect en integriteit waarbij we kiezen voor competenties, kennis en ervaring. Elk van onze medewerker is een Synergie-ambassadeur die elk op zijn eigen manier onze missie en visie doen leven.

Aankoopbediende

Functieomschrijving

RGB: Aankoop

Doel: Aankopen van grondstoffen (behalve melk), ingrediënten en verpakkingen zodat deze tijdig en voor de beste prijs en juiste kwaliteit bij Limelco worden geleverd.

Kerntaken:
 • Opvolgen van de voorraden rekening houdend met de ingeplande producties in overleg met de productieplanner en m.b.v. de tekortenlijsten (standaard rapport). 
 • Opmaken en versturen van inkooporders.
 • Opvolging van de forecast van de klanten om te zorgen voor een tijdige beschikbaarheid van de benodigde ingrediënten en verpakkingen.
 • Prijsaanvragen opmaken in samenspraak met Manager techniek/aankoop/investeringen/industriële producten.
 • Prijsonderhandelingen voeren met leveranciers samen met Manager techniek/aankoop/investeringen/industriële producten.
 • Stalen van nieuwe ingrediënten laten testen en goedkeuren door het labo.
 • Stalen van nieuwe verpakkingen laten testen in productie of labo van de universiteit en laten goedkeuren door productie.
 • Zoeken naar nieuwe leveranciers en verpakkingen/ingrediënten via internet, mail, …
 • Factuurcontrole.
 • Opvolgen van marktevoluties via het internet. Bv. dagprijzen chocolade, …
 • Leveranciersbeoordelingen maken in Quasidoc op basis van vastgelegde criteria.
 • Onderhouden van de aankoopdossiers in Navision: raamcontracten aanmaken in Navision en afroep. 
 • Bestellen van niet-Navision gerelateerde zaken. Bv. chemische producten.

RGB: Artwork

Doel: Ervoor zorgen dat in de productieafdeling het juiste artwork van de klant wordt gebruikt. 

Kerntaken:
 • De communicatieflow van artwork tussen klant en leverancier coördineren in samenspraak met commerciële dienst. De leverancier informeren over nieuw of aangepast artwork en het door de leverancier opgemaakte ontwerp ter goedkeuring voorleggen aan de klant.
 • Prijsaanvraag bij de leverancier bij nieuw en aangepast artwork. 
 • Aanmaken van de inkooporders in Navision.
 • Van het nieuwe artwork een foto maken voor de artikelfiche en deze bezorgen aan commerciële dienst.
 • Voorraadopvolging van oude voorraden artwork.

RGB: Leveringen

Doel: In samenspraak met de hoofdmagazijnier zorgen voor een optimale planning van de leveringen r.h.m. de bezetting op de logistieke afdeling.

Kerntaken:
 • Inplannen van de leveringen van de leveranciers op basis van de lijst met de nog beschikbare uren.
 • Afspraken maken met de leveranciers m.b.t de leveringen. 
 • Opvolgen van de leveringen en bij laattijdige levering de leverancier contacteren.

RGB: Voorraadbeheer verpakkingsmaterialen

Doel: Zorgen voor een goede flow van verpakkingsmaterialen, zodat het bedrijf geen reststocks heeft.

Kerntaken:
 • Opvolgen van de paletten in omloop en de ruilverpakkingen.
 • Opvolgen van de stocks van klant-specifieke verpakkingen en ingrediënten en de commerciële dienst hierover informeren.
 • Verwerken van de inventaris in Navision.
 • Correctieboekingen registreren in Navision. Bv. vernietigde voorraden wegboeken, …
 • Verwerken van de tellijsten.
 • Ad hoc nakijken of tellijst overeenkomt met werkelijke stock.
 • Boeken van palettenstanden.

RGB: Klachtenbeheer

Doel: Zorgen dat de geleverde goederen voldoen aan de met de leverancier afgesproken specificaties. 

Kerntaken:
 • Registreren van de klacht in Quasidoc.
 • Klacht bespreken met leverancier om een oplossing en eventuele schadevergoeding te bekomen.
 • Corrigerende maatregelen afspreken met leverancier. 

RGB: Masterdata (leveranciers, grond- en hulpstoffen)

Doel: Up to date houden van data m.b.t. grondstoffen, hulpstoffen en leveranciers, zodat deze voldoen aan alle nodige kwaliteits- en traceability eisen. 

Kerntaken:
 • Opvragen van leveranciersgegevens en leveranciers aanmaken in Navision en Quasidoc.
 • Aanmaken van nieuwe artikelen in Navision en Quasidoc.
 • Koppelen van nieuwe artikelen aan bestaande artikelen om de verbruiken te kunnen opvolgen.

RGB: Procedures en rapportering

Doel: Opmaken van diverse procedures en rapporteringen om de Manager techniek/aankoop/investeringen/industriële producten te informeren over gegevens en cijfers m.b.t. de leveranciers.

Kerntaken:
 • In samenspraak met de Q & EHS coördinator en Manager techniek/aankoop/investeringen/industriële producten procedures schrijven en onderhouden voor de selectie en beoordeling van leveranciers, voor de ingangscontrole, voor de goedkeuring en monitoring van off-site leveranciers.
 • Opmaken en onderhouden van de lijst van goedgekeurde leveranciers in Navision en Quasidoc.
 • Overzicht up to date houden van de leveranciers en de daaraan gekoppelde certificaten van de verschillende productiesites.
 • Rapporten m.b.t. prijsevolutie, stocks, … uit Navision halen en hierover rapporteren aan Manager techniek/aankoop/investeringen/industriële producten.
 • Overzicht maken van de leveranciersklachten, zodat deze in de jaarbesprekingen met de leverancier en Manager techniek/aankoop/investeringen/industriële producten kunnen besproken worden.

RGB: Veiligheid, gezondheid & milieu

Doel: Consequent toepassen, opvolgen en optimaliseren van de voorgeschreven veiligheids-, en milieurichtlijnen om op een veilige en milieubewuste wijze de vooropgestelde taken uit te voeren en de klantentevredenheid te verzekeren. 

Kerntaken:
 • Uitvoeren van maatregelen en toepassen van instructies, die door de werkgever genomen zijn voor de bescherming van veiligheid en gezondheid.
 • Formuleren van adviezen en voorstellen ter optimalisatie.
 • Nemen van de nodige maatregelen ter voorkoming van risico’s.
 • Advies terzake inwinnen bij de Q & EHS coördinator.
 • Actief meewerken aan de continue verbetering van veiligheids- en milieuprestaties.
 • Zorg dragen voor maximale bescherming van het welzijn en leefmilieu bij de uitvoering van taken.
 • De werkgever en de Q & EHS coördinator op de hoogte stellen van abnormale situaties en/of risico’s voor het welzijn en/of leefmilieu.
 • Bijstand en informatie verlenen aan werkgever en Q & EHS coördinator.
 • Erover waken dat alle instructies mbt veiligheid, gezondheid en milieu door iedereen (incl. leveranciers, externe collega’s etc) volgens de voorgeschreven richtlijnen worden toegepast

Indien de werking van de dienst of de organisatie als geheel het vereist, kunnen er bijkomende taken deel uitmaken van de functie.

Profiel

AUTONOME BESLISSINGSBEVOEGDHEID
 • Planning en organisatie van eigen werk binnen de vooropgestelde deadlines.
 • Kleine prijswijzigingen: Mag zelf beslissen indien prijsafwijking max. 2% bedraagt.
 • Bij dringende leveringen mogen zij zelf transportkost goedkeuren.

COMMUNICATIE

Interne contacten:
 • Uitwisselen van informatie met:
 • Supervisors/productieplanner inzake leveranciersklachten, opvolging productieplanning, …
 • Hoofdmagazijnier inzake voorraden, leveringen, stockbeheer, …
 • Weegbrug inzake leveringen, …
 • Customer service inzake Artwork, bestellingen klanten, …
 • R&D inzake nieuwe producten.
 • Kwaliteit inzake staalaanvragen.
 • Technische dienst inzake mogelijkheden van de productiemachines m.b.t. nieuwe verpakkingen.

Externe contacten:
 • Uitwisselen van informatie met:
 • Leveranciers inzake afroep, klachtenbehandeling, prijsaanvragen, leveringstermijnen, …
 • Universiteiten inzake organiseren van testen op nieuwe verpakkingen.
 • Auditoren.

FUNCTIONERINGSCRITERIA 

Opleidingsniveau: Bachelor

Kennis en technische vaardigheden:    
 • Office Pakket
 • Navision
 • Quasidoc
 • Ervaring in omgang met leveranciers
 • Inzicht in werking van logistieke processen
 • Inzicht in industrieel productieproces
 • Beeld kunnen vormen van print- en ontwikkelingstechnieken
    
Vereiste relevante ervaring: 1 -3  jaar 

Inwerkperiode:  3 – 6 maanden

Vereiste Talenkennis: 
Nederlands: goede kennis
Engels: goed
Duits: basis    

COMPETENTIES
 • Bedrijfscompetenties: integriteit, resultaatgerichtheid, kwaliteitsgerichtheid, klantgerichtheid, functionele expertise.
 • Afdelingsspecifieke competenties: onderhandelen, innovatief denken, plannen en organiseren.
 • Functiespecifieke competenties: onderhandelen, innovatief denken, empathie tonen, plannen en organiseren, impact.

Aanbod

Wij bieden jou een uitdagende job binnen een snelgroeiende organisatie.

Interesse?

Kantoor: Synergie Limburg Careers
Telefoonnummer: 011/30.10.17
Contact: kantoor Synergie Limburg Careers
E-mailadres: limburg-careers@synergiejobs.be
Hasselt

Anderen bekeken ook

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.

Solliciteer nu Solliciteer nu

Nog 23 dagen om te solliciteren

Kenmerken

Aanbod

 • Onbepaalde duur
 • Voltijds

Solliciteer voor

Ontvang nieuwe jobs via e-mail

Ontvang nieuwe 'Aankoper' jobs in Hasselt meteen in je mailbox.

We sturen je geen reclame.