Wie mag er als jobstudent werken?

Hoe oud moet je zijn? Mag je nog als jobstudent werken eens je afgestudeerd bent?

Wie kan als jobstudent werken?

Elke student die voor een werkgever werkt en daar een loon mee verdient, valt onder de toepassing van de wetgeving inzake studentenarbeid. Studentenarbeid kun je verrichten onder het statuut van arbeider, bediende, handelsvertegenwoordiger of dienstbode. De wetgeving inzake studentenarbeid geldt niet voor: - studenten die minstens 6 maanden ononderbroken werken - studenten die onbezoldigd stage lopen in het kader van hun studies, tenzij buiten de stagetijd (bijvoorbeeld in het weekend of ‘s avonds) - avondschoolstudenten of studenten die onderwijs met beperkt leerplan volgen. Studenten die enkel deeltijds onderwijs of een deeltijdse vorming volgen en geen overbruggingsuitkering genieten, kunnen in bepaalde gevallen vanaf 15 jaar (op voorwaarde dat zij de eerste twee jaren van het secundair onderwijs beëindigd hebben) toch een studentenovereenkomst afsluiten tijdens de schoolvakanties (vraag hierover meer info bij je school). Er zijn speciale regels en beperkingen voor bepaalde groepen jongeren zoals minderjarigen, deeltijdse studenten of buitenlandse studenten.

Hoe oud moet je zijn om te kunnen werken als student?

Normaal gesproken kun je vanaf je 16de verjaardag gaan werken als student. Leerlingen die op 15-jarige leeftijd de eerste 2 jaar van het secundair onderwijs beëindigd hebben, mogen ook als jobstudent aan de slag. Zodra je niet meer leerplichtig bent (+18 jaar), kun je alleen nog als student werken als je nog les volgt. Ben je pas afgestudeerd, dan kun je nog als student werken in de maanden juli, augustus of september na het behalen van je diploma.

Kan ik als schoolverlater nog als jobstudent werken?

Ben je pas afgestudeerd, dan kun je nog als student werken in de maanden juli, augustus of september na het behalen van je diploma. Als je als schoolverlater tijdens de laatste schoolvakantie meer dan 240 uur werkt, verlies je je kinderbijslag. Na de zomervakantie zul je maar maximaal 452,76 euro bruto per maand mogen verdienen om het recht op kinderbijslag te behouden.

Waar vind ik studentenjobs?

XXXXXXX

12/08/2008

  • 12 août 2008