Back to search results Previous

2 of 7

Next
Vrije Universiteit Brussel

RC/2018/004 – Assisterend Academisch Personeel – Mandaatassistent - 100% - Criminologie

RC/2018/004 – Assisterend Academisch Personeel – Mandaatassistent - 100% - Criminologie

Via Vrije Universiteit Brussel

2 days left to apply

De Vrije Universiteit Brussel is al 40 jaar een hoofdrolspeler in het Vlaamse hoger onderwijslandschap. De universiteit telt 12.000 studenten en samen met haar ziekenhuis UZ Brussel stelt ze meer dan 6000 mensen tewerk. De Vrije Universiteit Brussel is de grootste Nederlandstalige werkgever in de hoofdstad.

De Vrije Universiteit Brussel grondt haar onderwijs en onderzoek op het beginsel van Vrij onderzoek ten bate van de vooruitgang van de mensheid. Dit houdt de verwerping in van elk louter gezagsargument en de waarborg van vrije oordeelsvorming, nodig voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

De Universiteit is autonoom en wordt democratisch beheerd. Dit houdt de waarborg in van de uitoefening van de fundamentele vrijheden binnen de Universiteit, alsmede het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel te nemen aan de besluitvorming in het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

RC/2018/004 – Assisterend Academisch Personeel – Mandaatassistent - 100% - Criminologie

Job description

Onderzoek: Penologie (Criminologie)

Onderwijs: Methodenleerlijn & Algemene Theoretische leerlijn in het BA programma en het Profielonderwijs in het MA programma

 • Onderzoek verrichten met het oog op behalen van een doctoraat in het domein van de penologie(60 %)
 • Begeleiden van werkcolleges en practica in 2de en 3de BA (onderdeel van de methodenleerlijn – in het bijzonder statistiek - en het vak Criminologie en Victimologie) – (20 % opdracht)
 • Begeleiden van werkcolleges en onderwijsondersteuning in de MA in het kader van het profielonderwijs (10% opdracht)
 • Begeleiding van stages (3de BA) en lezer van meesterproeven (MA) – (10 %)

Vragen over inhoud?

Contacteer Prof. Dr. Jenneke Christiaans via Jenneke.christiaans@vub.be of bel 02/629 37 39 of 0485/41 30 09.

Profile

Diploma master in de Criminologische Wetenschappen

Vaardigheden (onderwijs):

De succesvolle kandidaat dient over een diepgaand begrip te beschikken van de theoretische criminologische perspectieven en criminologische (kwantitatieve of kwalitatieve) methoden van onderzoek. De kandidaat dient te beschikken over goede communicatieve en pedagogische vaardigheden. Een pedagogisch diploma of attest strekt tot aanbeveling. Er wordt verwacht dat de kandidaat snel en graag leert. De onderwijsopdracht sluit aan bij het idee van teamteaching. Van de kandidaat wordt dan ook verwacht dat zij/hij goed kan samenwerken in een team.

Vaardigheden (onderzoek):

De succesvolle kandidaat dient de vaardigheden en interesses te bezitten die compatibel zijn met het (doctoraats)onderzoek binnen de vakgroep en onderzoeksgroep, en in het bijzonder in de onderzoekslijn Politie en Veiligheid. Kandidaten dienen een voorstel van doctoraat bij hun kandidatuur te voegen.

Talenkennis:

Wegens een belangrijke onderwijsopdracht op Bachelorniveau is een goede kennis van het Nederlands noodzakelijk (voor anderstaligen: CEFR-niveau: 2 of beter). Daarnaast is ook een goede kennis van het Engels en Frans noodzakelijk vanwege de bijstand in het Master onderwijs (Profielen), die anderstalige onderwijsmodules omvatten.

Andere: Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).

Offer

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving. Onze campussen zijn allebei gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa. Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij. Fiets je liever naar je werk, dan staat daar ook een vergoeding tegenover. Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

Meer info vind je op de www.vub.ac.be onder de rubriek ‘ toekomstige werknemers’

 • Voorziene startdatum: 1/10/2018
 • Looptijd/duur contract: 2 jaar (2 maal hernieuwbaar)
 • Uiterlijk: 25/05/2018

Solliciteren kan uitsluitend ONLINE (via de website van de VUB)

De kandidaatstelling bevat ten minste volgende bijlagen:

 • een beknopt CV
 • het academisch dossier met alle relevante elementen
 • Visie onderwijs & onderzoek en vermelding van de vijf belangrijkste publicaties (voor postdoc functies)
 • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het doctoraatstoekomstig onderzoek
 • diploma’s.
Brussels

People also viewed

The job was saved

You can find your saved jobs on the homepage or in My Jobat.

To view them on other devices as well, just log in.

Apply now Apply now

2 days left to apply

Characteristics

Requirements

 • Master (University or Higher Education Long Type)
 • At least 2 years experience
 • Dutch, English

Offer

 • Fixed-term
 • Full-time

Apply before

Receive new jobs by e-mail

Receive new 'Higher education' jobs in Brussels straight to your mailbox.

We will not send you any advertising.