Back to search results Previous

15 of 15

Parking.brussels

Preventieadviseur (m/v)

Brussel

Parking.brussels | Sint-Jans-Molenbeek | Permanent, Full-time

Published on Jobat.be 27 days ago

Parking.brussels is een jonge, dynamische overheidsinstelling. Ons motto "beter parkeren om beter te bewegen" vat onze ambitieuze visie goed samen. Onze uitdaging? In samenwerking met de 19 Brusselse gemeenten de parkeerregels in het hele Brusselse Gewest harmoniseren om de mobiliteit te verbeteren. We hebben dan ook een gemotiveerd team nodig om samen aan een leefbare en duurzame stad te werken. Omdat parking.brussels een snelgroeiend agentschap is, zijn we op zoek naar nieuwe collega's.

Preventieadviseur (m/v)

Job description

Onder de coördinatie van de welzijnsdienst staat u, als preventieadviseur, de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bij in het kader van de opdrachten zoals bedoeld in het KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (toepassing van de wet van 4 augustus 1996).

Verantwoordelijkheden en taken (niet-exhaustieve lijst):

 • Toezien op de gezondheid van de werknemers;
 • Samen met de werkgever een preventiebeleid uitwerken in verband met het psychosociaal welzijn van de werknemers;
 • Advies verstrekken en ondersteuning bieden aan medewerkers die slachtoffer zijn van geweld, pesterijen, seksuele intimidatie of discriminatie;
 • Advies geven over de aanpassing van de techniek en van de arbeidsomstandigheden aan de menselijke fysiologie;
 • De werkgever en de werknemers adviseren over veiligheid en hygiëne op de werkplaatsen en -posten;
 • Advies geven over de resultaten van de risicoanalyse die voortvloeien uit de bepaling en de identificatie van de risico's, en maatregelen voorstellen om over een permanente risicoanalyse te beschikken;
 • Deelnemen aan de studie van de factoren die een invloed hebben op het zich voordoen van ongevallen of incidenten en aan de studie over de bepalende oorzaken van elk ongeval dat tot een arbeidsongeschiktheid leidt;
 • Een advies uitbrengen over de hygiëne van de werkplaatsen, onder meer keukens, kantines, kleedkamers, sanitaire voorzieningen, bureaustoelen en zetels en andere sociale voorzieningen die eigen zijn aan de onderneming en bestemd zijn voor de werknemers;
 • Aan de werkgever en de IDPBW advies verstrekken over elk project, elke maatregel of elk middel dat/die de werkgever overweegt toe te passen en rechtstreeks of onrechtstreeks, onmiddellijk of op termijn, gevolgen kan hebben voor het welzijn van de werknemers;
 • Een bijdrage leveren aan de coördinatie, de samenwerking en de informatieverstrekking inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
 • Deelnemen aan de vergaderingen van de basisoverlegcomités.

Profile

OPLEIDING

U bent houder van een masterdiploma en van het certificaat van opleiding tot preventieadviseur.

GEDRAGSCOMPETENTIES:

 • Informatie analyseren;
 • De medewerkers motiveren;
 • Advies geven en relaties tot stand brengen;
 • Oplossingsgericht werken;
 • Zichzelf ontwikkelen.

Technische competenties:

 • Goede kennis van de wet over het welzijn en van de codex over het welzijn op het werk;
 • Een ervaring van twee jaar in het domein is een troef;
 • Kennis van de interne procedures;
 • Goede kennis van de algemene organisatie en de werkingsprincipes van de instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Grondige kennis van de tweede landstaal of bereid zijn een opleiding te volgen.

Offer

U wordt aangeworven als attaché (A101) met de bijhorende weddeschaal.

Voordelen:

 • Een baan bij een jonge overheidsinstelling in volle ontwikkeling, die uw betrokkenheid waardeert;
 • Maaltijdcheques;
 • Een aantrekkelijk aantal verlofdagen (35 dagen);
 • Gratis gebruik van het openbaar vervoer voor het woon-werktraject binnen en buiten Brussel;
 • Mogelijkheid om een fietsvergoeding te ontvangen;
 • Hospitalisatieverzekering;
 • Een levensduurtepremie voor de medewerkers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen;
 • Een goed evenwicht tussen werk en privé dankzij glijdende uren in een werkweek van 38 uur en mogelijkheid tot telewerk;
 • Mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te ontvangen;
 • Tal van opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

DE SELECTIEPROCEDURE

De procedure omvat een preselectie op basis van de criteria in deze functieomschrijving.

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek bij het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en voor een assessment center bij een externe firma.

Kandidaten met een beperking, een aandoening of ziekte kunnen vragen om redelijke aanpassingen tijdens de selectieprocedure. Gelieve dat bij verzending van uw cv te vermelden.

Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met:

Departement Human Resources

Tel.: 02 563 39 66

E-mail: job@parking.brussels

Uiterste datum voor het indienen van sollicitaties: 22/04/2019

Interested?

.

Brussels

Others also viewed

The job was saved

You can find your saved jobs on the homepage or in My Jobat.

To view them on other devices as well, just log in.

Apply now Apply now

8 days left to apply

Characteristics

 • Function type: Prevention advisor
 • Sector: Government and Social Profit
 • Sint-Jans-Molenbeek (location)
 • All jobs via Talentfinder

Requirements

 • Master (University or Higher Education Long Type)
 • At least 2 years experience
 • Dutch, French

Offer

 • Permanent
 • Full-time

Apply before

Receive new jobs by e-mail

Receive new 'Prevention advisor' jobs in Brussels straight to your mailbox.

We will not send you any advertising.