Back to search results Previous

5 of 7

Next
Woluwe1150

Projectverantwoordelijke Wegennet-Openbare ruimte (M/V)

Brussels

Woluwe1150 | Sint-Pieters-Woluwe | Permanent, Full-time

Published on Jobat.be 2 days ago

Als gemeente met meer dan 41.000 inwoners gaat ze talrijke uitdagingen aan die typisch zijn voor onze tijd en verstedelijkte gebieden.

Deze uitdagingen zijn evenveel drijfveren die er ons alle dagen toe aanzetten om te innoveren en dit in de vele domeinen zoals de diensten aan de burger, de netheid, de scholen, administratieve handelingen, veiligheid, cultuur, stedenbouw, groene ruimten, sport, voetpaden en wegen, openbare verlichting.

Ons gemeentebestuur ontwikkelt zich als een modern bestuur.

De burger speelt hierbij een centrale rol, hij is de basis van onze bestaansreden.

Het welzijn van onze medewerkers staat in het middelpunt van onze bezorgdheden en wij bieden:

•gevarieerde beroepen met verrijkende uitdagingen.

•de vormingen en de ondersteuning die U nodig heeft.

•de interne communicatie (intranet, Workplace, gebeurtenissen) voor de bevordering ploeggeest.

•Een aangename werkomgeving, flexibel uurrooster en vele verlofdagen die een perfect evenwicht tussen professioneel en privéleven bevorderen.

•Ontwikkelingsmogelijkheden dankzij beoordelingsgesprekken en een actieve interne mobiliteit

Wij stellen U voor een bestuur dat in volle beweging is te vervoegen. Dit bestuur beschikt over de wil om in de tijd te evolueren en zich aan de wensen van de burger en zijn medewerkers aan te passen

Om dit alles tot een goed einde te brengen zoeken wij regelmatig competente, gemotiveerde en enthousiaste medewerkers.

Indien U onze zin voor dienstverlening en algemeen belang deelt,

vervoeg ons dan!

Projectverantwoordelijke Wegennet-Openbare ruimte (M/V)

Job description

Opdracht:

Als verantwoordelijke voor projecten op het gebied van wegennet en openbare ruimte draagt u bij aan de goede werking van de administratie en brengt u de waarden van een goede openbare dienstverlening over. U zorgt voor de uitwerking van de technische en/of grafische projecten van de dienst Wegennet en zorgt ervoor dat deze verwezenlijkingen een optimale uitvoering van de ontwikkelde projecten mogelijk maken. Daarnaast houdt u toezicht op private en publieke werven om de integriteit van de openbare ruimte te behouden en werkt u samen met de andere gemeentelijke diensten door hen technische bijstand te verlenen op het gebied van de openbare ruimteplanning.

Resultaatgebieden:

Overkoepelende activiteiten:

U beheert de projecten van A tot Z door de klassieke fasen van projectmanagement te volgen:

 • Initiatie/Lancering van het project (de bestaansredenen van het project; stakeholders; haalbaarheidsstudie; doelstellingen; tijdschema; kosten; middelen; kosten-batenanalyse; samenvatting (wie, wat, waarom, hoe en hoeveel...)
 • Projectplanning (rollen; middelen/hulpbronnen; planning/tijdsschema; risicoanalyse...)
 • Projectuitvoering (uitvoering; toezicht op de planning; beheer van mogelijke problemen; toezicht op middelen/hulpbronnen...)
 • Projecttoezicht (monitoring & reporting; communicatie...)
 • Afsluiten/Evaluatie van het project

Activiteiten eigen aan de functie:

 • De administratieve taken verzekeren gelinkt aan de functie en de organisatie van het werk;
 • Beheer van de verkeersborden en bijhouden van aanvullende verkeersregels;
 • Zorgen voor de uitvoering van de maatregelen die in de aanvullende verordening worden opgenomen;
 • Controleren of de te initiëren en geplande procedures in overeenstemming zijn met de regelgeving;
 • Metingen van de openbare weg en van de openbare ruimte uitvoeren;
 • Topografische opmetingen benutten;
 • Specifieke tijdelijke inrichtingen van het wegennet (analyse, tekening, materialisatie) bestuderen;
 • Volledige herinrichting van het wegennet (analyse, tekening, materialisatie) bestuderen;
 • Het opstellen van lastenboeken voor de geplande werkzaamheden;
 • Uitwerking van aanvragen voor stedenbouwkundige en milieuvergunningen in het kader van de inrichting van het wegennet;
 • Opvolging van de aanvragen voor stedenbouwkundige en milieuvergunningen;
 • Controle van werven op de openbare weg toevertrouwd aan privébedrijven;
 • Validatie van de vorderingsstaten;
 • Een technische samenwerking die specifiek is voor de functie aan de andere gemeentelijke diensten aanbieden;
 • Zoeken en beheren van de informatie die nodig is om interne taken uit te voeren via zowel interne als externe contacten;
 • Beheer van overheidsopdrachten voor aanneming van diensten/leveringen/werken in verband met de functie;
 • Opstellen van administratieve documenten ter dekking van de ontwerpaanvaardingen van de bevoegde gemeentelijke overheid;
 • Kwaliteitscontrole van opdrachten voor aanneming van diensten/leveringen/werken uitgevoerd door externe dienstverleners;
 • Ervoor zorgen dat het publiek zich bewust is van de nieuwe projecten die worden bestudeerd of uitgevoerd en dat deze zichtbaar zijn voor het publiek;
 • Afgifte van vergunningen voor tijdelijke bezetting van de openbare weg tijdens de werkzaamheden;
 • Controle van de werven die de openbare weg tijdelijk bezetten;
 • Uitgifte van bouwvergunningen aan aannemers via het gewestelijke Osiris-platform;
 • Opvolging en controle van de werven van de nutsbedrijven;
 • Beheer van incidenten gemeld via het gewestelijke Fix My Street-platform;
 • Opstellen van de vaststellingen van overtredingen met betrekking tot het algemeen politiereglement;
 • Deelname aan opleidingen die verband houden met de functie;
 • Deelname aan interne en externe vergaderingen en openbare presentaties.

Profile

Basiscompetenties:

 • Stiptheid, methode, synthesevermogen;
 • Vaardigheid om informatie intern en extern te zoeken en te analyseren, kennis van informatiebronnen met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte;
 • Werken in teamverband en openstaan voor dialoog;
 • Mogelijkheid om begrijpelijke documenten te schrijven voor interne of externe verspreiding;
 • Spellingsvaardigheden;
 • Basiskennis van de Microsoft Office-suite;
 • Organisatie van de werkzaamheden volgens de prioriteiten en termijnen die door de verantwoordelijke van de dienst worden vastgesteld;
 • Organisatie van de werkzaamheden om de gevraagde taken onafhankelijk uit te voeren;
 • Voldoende kennis van de software die wordt gebruikt voor het technisch tekenen in termen van tijdelijke weginrichtingen (beeldverwerking, computerondersteund ontwerp, geografische informatiedienst);
 • Kennis van de principes van de inrichting van het wegennet;
 • Basiskennis van de huidige regelgeving, inclusief verkeersregels en de code van de wegbeheerder;
 • Basiskennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten;
 • Basiskennis van boekhouding;

Bijkomende competenties:

 • Beheersing van topografische instrumenten: elektronische tacheometer, geometrisch niveau, georeferentie;
 • Voldoende kennis van de geldende administratieve procedures in een overheidsdienst: verslagen aan het College (BOS), aan de gemeenteraad...;
 • Basiskennis van gewestelijke en gemeentelijke mobiliteitsplannen (GemM, Iris II-plan, GPAP, ...);
 • Basiskennis van BWRO en GSV;
 • Kennis van de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de werven op de openbare weg en het uitvoeringsbesluit ervan;
 • Basiskennis van de gemeentelijke regelgeving (trottoirs, politie, water, riolering, tijdelijk gebruik van de openbare weg tijdens werkzaamheden);
 • Onderzoek en analyse van informatie uit bedrijfssoftware;
 • Gebruik van de Osiris-software met betrekking tot het beheer van werven op de openbare weg;
 • Gebruik van het Fix My Street-platform voor het beheer van incidenten die in de openbare ruimte worden gemeld.

Technische competenties:

 • In het bezit zijn van een masterdiploma van burgerlijk of industrieel ingenieur of een masterdiploma in de architectuur, of een gelijkwaardige graad;
 • Een 5-jarige ervaring in de inrichting van het wegennet en openbare ruimte is wenselijk.

Offer

Contract = Voltijds contract van onbepaalde duur

Niveau A = salaris conform de barema’s van de Brusselse openbare diensten

Andere voordelen = taalpremie (Selor getuigschrift), vakantiegeld, einde-jaarspremie, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, tussenkomst in verplaatsingskosten woon/werkverkeer met het openbaar vervoer (MIVB gratis) of met de fiets, voordelig vakantieregime, ruime mogelijkheden voor vorming en opleiding, flexibele werktijden

Geïnteresseerd?

Gelieve dan naar onze website te surfen www.woluwe1150.be in het tabblad "Jobs" en uiterlijk op 30/09/2019 te solliciteren via de aangegeven link.

De gemeente Sint-Pieters-Woluwe selecteert de kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid in leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

We moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. Wij zullen rekening houden met eventuele noodzakelijke aanpassingen, zowel bij de aanwervingsprocedure als bij de integratie binnen het gemeentebestuur.

Wervingsprocedure

 1. Preselectie
  1. Op basis van de toelatingsvoorwaarden
  2. Op basis van de CV en/of een vragenlijst
 2. Selectieproeven
  1. Eventuele schriftelijke proef
  2. Interview m.b.t. de competenties en de motivatie

More info

.

Others also viewed

  Apply now Apply now

  The job was saved

  You can find your saved jobs on the homepage or in My Jobat.

  To view them on other devices as well, just log in.

  33 days left to apply

  Characteristics

  • Function type: Project leader, technical responsible
  • Sector: Government and Social Profit
  • Sint-Pieters-Woluwe (location)
  • All jobs via Talentfinder

  Requirements

  • Master (University or Higher Education Long Type)
  • At least 5 years experience
  • Dutch, French

  Offer

  • Permanent
  • Full-time

  Apply before

  Receive new jobs by e-mail

  Receive new 'Project leader, technical responsible, Government' jobs in Brussels straight to your mailbox.

  We will not send you any advertising.