Apply now
#
Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Projectcoördinator (M/V/X) Onthaal en Informatie van Handel

Brussel
Published on Jobat.be 20 days ago

Projectcoördinator (M/V/X) Onthaal en Informatie van Handel

Met zo’n 3800 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Eén van de voornaamste missies van het departement Economische Zaken is de ontwikkeling en de controle van de handel op het grondgebied van de Stad Brussel. Hiervoor levert de dienst vergunningen af en ondersteunt ze handelsverenigingen. Het departement is eveneens verantwoordelijk voor het gemeentelijk parkeerplan en de controle van de parkeermeters.

De Directie Economie - Werkgelegenheid is onder meer verantwoordelijk voor de commerciële ontwikkeling op het grondgebied van de Stad Brussel. Een van de missies van deze dienst bestaat erin verschillende types handelszaken te informeren en begeleiden in het kader van nieuwe reglementen of bij werven/evenementen die impact hebben op een handelskern. De dienst heeft een omkaderende functie en levert vergunningen af en int standgeld voor het gebruik van de openbare ruimte voor commerciële doeleinden (jaarmarkten, terrassen …). De medewerkers houden zich ook bezig met de organisatie van beurzen, kermissen en allerhande commerciële animatie. In het kader daarvan ontwikkelen ze ook nieuwe projecten zoals stadsaperitieven op wisselende locaties en foodbike.

Job description

Je bent verantwoordelijk (onder leiding van de directie economie en handel) voor projecten rond onthaal en informatie aan handelszaken en bedrijven. Je coördineert het geheel aan middelen (mensen/materiaal/financiën) in het kader van de projecten van de dienst die met begeleiding van de handelszaken te maken hebben in het kader van werken en evenementen, de uitrol van nieuwe reglementen en procedures of het aanbieden van economische ondersteuning. Je werkt nauw samen met verschillende diensten van de Stad Brussel (juridische dienst, financiën, stedenbouw, wegeniswerken, dienst evenementen) en komt regelmatig in contact met de handelaars.

VOORNAAMSTE TAKEN

 • Je houdt nauwgezet de opvolging bij van grote werven in handelszones, van projecten rond reglementen en/of ondersteuning aan handelszaken en bedrijven. Je analyseert ook de impact ervan
 • Je brengt (bij andere stadsdiensten of externe partners) advies en aanbevelingen uit rond werven, evenementen, administratieve beslissingen en projecten rond gemeentelijke regelementen die een impact hebben op de handel
 • Je start een infoloket en informatiecampagnes op gericht op handelaars en bedrijven, samen met andere projecten die het onthaal en de informatieverstrekking rond werven en evenementen, steunmaatregelen en gemeentelijke reglementen moeten verbeteren
 • Je ontwikkelt samenwerkingsverbanden met interne en externe partners om informatie te verstrekken (werven, evenementen, reglementen) of steunmaatregelen voor te stellen (premies, subsidies, advies) aan de handelaars
 • Je werkt actieplannen uit om verlies van klanten te beperken bij grote werken in handelszones
 • Je leidt vergaderingen met het begeleidingscomité in het kader van werven die een impact hebben op handelskernen, samen met de Dienst Wegeniswerken, de nutsbedrijven en de handelsverenigingen
 • Je verricht benchmarking met andere administraties om het onthaal van handelszaken en bedrijven en hun begeleiding te verbeteren

Je ontwikkelt communicatietools en -toepassingen

Profile

 • Je bent in het bezit van een master/licentiaatsdiploma

  Of

  de specifieke interne mobiliteitsvoorwaarden vervullen voor een functie van niveau A.

  Indien u uw diploma in het buitenland heeft behaald moet u behoudens uitzonderingen, een gelijkwaardigheidserkenning voorleggen die uitgereikt wordt door de Vlaamse Overheid (https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen )

 • Je hebt interesse voor thema’s gelinkt aan handel en voor contact met de handelaars
 • Je hanteert planningstools, de methodologie van projectbeheer en vergadertechnieken
 • Je hebt een uitstekend analytisch denkvermogen en gaat resultaatgericht te werk
 • Je gaat gestructureerd te werk, ook bij uiteenlopende projecten tegelijkertijd
 • Je bent iemand die initiatief neemt en mensen kan bijeenbrengen rond nieuwe projecten
 • Je bent in staat professionele contacten te leggen met verschillende partners om de samenwerking te optimaliseren
 • Je bent een vlot communicator, zowel mondeling al schriftelijk
 • Je luistervaardigheid en communicatievermogen maken van jou een goed onderhandelaar
 • Occasioneel ben je ook aanwezig op het terrein om de behoeften te analyseren, partners te ontmoeten en evaluaties op te maken – af en toe ook in het weekend of ’s avonds
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Frans (mondeling en schriftelijk)
 • Je kan vlot overweg met MS Office

Offer

 • De mogelijkheid mee te werken aan de aantrekkelijkheid en het steunen van handelszaken van de Brusselse wijken aan de hand van concrete projecten
 • Een moderne werkomgeving (open space) met dynamische collega’s, flexibele werkuren en de mogelijkheid tot telewerken
 • Een baan op universitair niveau
 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 3118,49 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN

Stuur ons uw kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) via http://jobs.brussel.be ten laatste op 25/10/2020. Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.

Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

Calculate your travel time
To
Ville de Bruxelles - Stad Brussel | Brussels 1000

This address could not be found.

We could not find a route between the two addresses.

The exact address for this job is not available. The calculated travel time may differ in reality.
Others also viewed
  Add your CV
  Jobs for you will suggest better jobs based on your education, skills and work experience.

  The job was saved

  You can find your saved jobs on the homepage or in My Jobat.

  To view them on other devices as well, just log in.

  36 days left to apply

  Characteristics

  Requirements

  • Master (University or Higher Education Long Type)
  • At least 2 years experience
  • Dutch, French

  Offer

  • Permanent
  • Full-time

  Apply before

  • 25 November

  Receive jobs by e-mail

  Receive new 'Project management' jobs in Brussels straight to your mailbox.