Apply now
Stad Nieuwpoort

Manager Seniorenbeleid (A4a - A4b)

Vaste Job (onbepaalde duur) in Nieuwpoort
3 days left to apply

Manager Seniorenbeleid (A4a - A4b)

Stad Nieuwpoort gaat volop voor de verdere professionalisering van de stadsdiensten en is op zoek naar nieuwe werkkrachten die mee willen bouwen aan een stad in volle verandering en vernieuwing. Ben je geboeid door de werking van een openbaar bestuur, werk je graag mee aan een optimale dienstverlening voor onze bewoners en sta je open om de beleidslijnen van onze kuststad mee uit te denken? Wil je bovendien werken in een gloednieuw administratief centrum dat binnenkort wordt gebouwd? Dan ben jij de kandidaat die we zoeken!

Job description

De manager seniorenbeleid is verantwoordelijk voor de uitwerking van het seniorenbeleid in de stad Nieuwpoort. Vanuit de visie van integrale warme zorg ben je verantwoordelijk voor het woonzorgcentrum en zijn assistentiewoningen en de uitrol van professionele zorginitiatieven voor de nog thuiswonende zorgbehoevende senior.

 

Je staat onder meer in voor het seniorenbeleid, het woonzorgcentrum, de assistentiewoningen en de thuiszorg.

De uitgebreide functiebeschrijving en alle informatie over de selectieprocedure vind je terug in de inlichtingenbundel.

Profile

Kennis 

 • Kennis van de ouderenzorg / woon- en zorgcentrumwerking,
 • Kennis van kwaliteitsbeleid,
 • Interesse in de relevante wetgeving en regelgeving op de bejaardenvoorzieningen,

Competenties

 • Resultaatsgerichtheid: zorgen dat de doelstellingen op een efficiënte en kwalitatieve manier behaald worden, rekening houdend met diverse factoren zoals regelgeving maar ook de dagdagelijkse praktijk,
 • Leidinggeven: je stuurt medewerkers aan en ondersteunt medewerkers bij het ontwikkelen van vaardigheden en het gewenst gedrag,
 • Klantgerichtheid: reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden,
 • Integriteit,
 • Besluitvaardigheid: plaatst operationele taken en problemen in een ruim perspectief of kader,
 • Initiatief nemen: Neemt het initiatief om binnen zijn takendomein acties te initiëren (reactief en ad hoc)
 • Resultaatgericht werken,
 • Adviseren en visie ontwikkelen: meedenken op vlak van beleid, bijdrage kunnen leveren op vlak van strategie,
 • Netwerken-samenwerken: informeert, pleegt overleg en werkt mee, netwerkt met externe partijen.

Algemene toelatingsvoorwaarden (= elke kandidaat moet hieraan voldoen):

Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je:

 1. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen;
 2. De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 3. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk. Dit moet nagegaan worden voor de effectieve tewerkstelling;

Algemene en bijzondere aanwervingsvoorwaarden :

 Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;

 1. In het bezit zijn van ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli gelijkgesteld met universitair onderwijs;
 2. Beschikken over 4 jaar relevante ervaring in een leidinggevende functie;
 3. Slagen voor een selectieprocedure.

Offer

Salaris:

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal A4a-A4b

 • Bruto aanvangsloon op jaarbasis met 0 jaar ervaring: 44.891,47 EUR.

 • Rekening houdend met 4 jaar ervaring: 48.732,00 EUR.

Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige wordt voor deze functie maximaal in aanmerking genomen, op voorwaarde dat je ervaring relevant is voor de functie. Beroepservaring uit de overheidssector wordt onbeperkt meegenomen voor de valorisatie van de geldelijke anciënniteit. Voor de valorisatie als schaalanciënniteit wordt beroepservaring uit de overheidssector mee in rekening genomen voor zover het dezelfde schaal betrof bij de andere overheid en op voorwaarde dat de ervaring relevant is voor de huidige functie.

Extralegale voordelen:

 • Maaltijdcheques van 6 EUR waarvan je zelf 1,09 EUR bijdraagt

 • Gratis hospitalisatieverzekering

 • Bedrijfswagen

 • Fietsvergoeding van 0,15 EUR per km

 • Terugbetaling treinabonnement en abonnement De Lijn voor woon-werkverkeer

 • Laptop

 • Smartphone

 • Ruime opleidingsmogelijkheden

 • Aansluiting bij de sociale dienst GSD-V met tal van voordelen en de kortingskaart PlusPas

 • Vakantie: 32 dagen op jaarbasis

 • Extra verlof bij dienstanciënniteit: > 5 jaar ononderbroken anciënniteit: +1 dag; >15 jaar ononderbroken anciënniteit: +1 dag; > 25 jaar ononderbroken anciënniteit: +2 dagen; > 30 jaar ononderbroken anciënniteit:+ 2 dagen.

Calculate your travel time
To
Stad Nieuwpoort | Nieuwpoort 8620

This address could not be found.

We could not find a route between the two addresses.

The exact address for this job is not available. The calculated travel time may differ in reality.
Others also viewed

  The job was saved

  You can find your saved jobs on the homepage or in My Jobat.

  To view them on other devices as well, just log in.

  3 days left to apply

  Characteristics

  • Function type: Government
  • Sector: Government and Social Profit
  • Nieuwpoort (location)
  All jobs at Stad Nieuwpoort

  Offer

  • Permanent
  • Full-time

  Apply before

  • 1 March

  Receive jobs by e-mail

  Receive new 'Executive board & management, Government' jobs straight to your mailbox.