Back to search results Previous

2 of 6

Next
FANC - Federal Agency for Nuclear Control

Diensthoofd Finance (m/v)

Brussel

FANC - Federal Agency for Nuclear Control | Brussels | Permanent, Full-time

4 days left to apply

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle is een instelling van openbaar nut die in 2001 werd opgericht door de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren.

Het Agentschap telt op dit ogenblik ongeveer 160 personeelsleden.

Wij zijn op zoek naar een Diensthoofd Finance.

Diensthoofd Finance (m/v)

Job description

De functie rapporteert aan de Departementshoofd Support.

Verantwoordelijkheidsgebieden

Beheer van de dienst

 • U draagt bij aan de definitie van de doelstellingen van de dienst, en u organiseert het werk op een doeltreffende en efficiënte manier, teneinde de resultaten zoals vastgelegd in de operationele plannen te bereiken;
 • U geeft leiding en ziet toe op de coaching en evolutie van uw medewerkers, teneinde de competenties, vaardigheden en knowhow zo goed mogelijk te benutten en te ontwikkelen, en een harmonieuze werking van het team te garanderen;
 • U draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe beleidslijnen en procedures en ziet toe op de toepassing ervan, teneinde de werking van de dienst te optimaliseren.

Ontwikkelen van een strategie en beheer van de financiën

 • U organiseert en beheert het budgettaire proces van het Agentschap om een optimale werking te garanderen en de risicos met betrekking tot transacties en financiële informatie onder controle te houden ;
 • U waakt over het goede verloop van alle activiteiten met betrekking tot de opstelling en opvolging van het budget, de kasmiddelen, de boekhouding en de beheerscontrole teneinde een optimaal en toekomstgericht financieel beheer te voeren ;
 • Uvertegenwoordigt het Agentschap ten opzichte van zowel interne instanties (Management, Auditcomité, Raad van Bestuur) als externe instanties (Rekenhof, Regeringscommissaris, bedrijfsrevisors, FOD Budget, …) om een optimale werking van de financiële processen en een strikte opvolging van de budgetten, inkomsten en uitgaven te verzekeren ;
 • U doet voorstellen voor de voortdurende verbetering van systemen en procedures.

Facility Management

 • U voorziet in de reparatie en het routineonderhoud van de voorzieningen door de uitwerking, implementatie en opvolging van onderhoudsprogramma’s ;
 • U doet voorstellen voor verbeteringswerken aan de voorzieningen ;
 • U finaliseert de opstelling van rapporten met betrekking tot de exploitatie van het gebouw en verzekert de rapportering aan de directie ;
 • U stelt corrigerende maatregelen voor en voert deze uit teneinde wettelijke, reglementaire of contractuele verplichtingen na te komen ;
 • U ziet erop toe dat de milieuregels met betrekking tot de voorzieningen en activiteiten van het Agentschap nageleefd worden ;
 • U stelt lastenboeken op en schrijft aanbestedingen uit ;
 • U ziet erop toe dat het contract of lastenboek en onderaannemingscontracten overeenkomen;
 • U zet een efficiënte en financieel geoptimaliseerde organisatie van het onthaal op.

Samenwerking

 • U werkt samen met transversale werkgroepen en werkt mee aan multidisciplinaire projecten ;
 • U neemt, samen met directie en management, deel aan verbeterprojecten en aan inspanningen tot vernieuwing.

Profile

Expertise

 • U heeftt een masterdiploma in handels- en financiële wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, … ;
 • U heeft minimum 8 jaar ervaring in Financiën en 3 jaar als manager.

Technische competenties:

 • U beheerst de verschillende boekhoudkundige en financiële technieken (financieringen, investeringen, procedures, wetgeving, analytische boekhouding, kostenbeheersing, prestatiemeting, …) ;
 • U beheerst budget- en prognosebeheer op korte en lange termijn, evenals de samenwerking met interne of externe instanties ;
 • U beheerst het gebruik van IT-concepten en informaticahulpmiddelen ;
 • U beheerst projectbeheer en heeft een goede kennis hebben van het beheer van de Facility managementactiviteiten (reglementeringen, onderhandelingen en leveranciersbeheer, rapportering, …) ;
 • U beheerst data-analysetechnieken en presentatietechnieken.

Relationele, organisatorische en managementvaardigheden

 • U kan plannen en organiseren;
 • U kan coachen en managen;
 • U geeft blijk van leiderschap;
 • U kan doelstellingen en prioriteiten bepalen;
 • U bent flexibel;
 • U kan omgaan met stressvolle situaties;
 • U kan zich vlot uitdrukken, zowel schriftelijk als mondeling in het Nederlands, het Frans en het Engels.

Offer

 • Een marktconform loon volgens relevante ervaring; jaarlijkse evolutie volgens barema ;
 • Maaltijdcheques ;
 • Groepsverzekering (aanvullend pensioen, kapitaal bij overlijden, bijkomende invaliditeitsrente) volledig ten laste van de werkgever ;
 • Hospitalisatieverzekering volledig ten laste van de werkgeve r;
 • Gratis openbaar vervoer woon- werkverkeer ;
 • Telefoonverkeer (mobiel) en internetverbinding ten laste van de werkgever ;
 • Laptop ;
 • Het FANC bevindt zich op 150 meter van het station Brussel-Centraal.

More info

.

Calculate your travel time
To FANC - Federal Agency for Nuclear Control | Brussels 1000

This address could not be found.

We could not find a route between the two addresses.

i The exact address for this job is not available. The calculated travel time may differ in reality.

Others also viewed

  Apply now Apply now

  The job was saved

  You can find your saved jobs on the homepage or in My Jobat.

  To view them on other devices as well, just log in.

  4 days left to apply

  Characteristics

  • Function type: Financial management
  • Sector: Energy, environment and security
  • Brussels (location)
  • All jobs via Talentfinder

  Requirements

  • Master (University or Higher Education Long Type)
  • At least 5 years experience
  • Dutch, English, French

  Offer

  • Permanent
  • Full-time

  Apply before

  Receive new jobs by e-mail

  Receive new 'Financial management' jobs in Brussels straight to your mailbox.

  We will not send you any advertising.