Apply now
Woluwe1150
Woluwe1150

Architect – Technisch beheerder

Architect – Technisch beheerder
Published on Jobat.be 17 days ago

Architect – Technisch beheerder

Ons gemeentebestuur in Sint-Pieters-Woluwe ontwikkelt zich als een modern bestuur. De burger speelt een centrale rol, hij is de basis van onze bestaansreden. Meer dan 600 gemotiveerde en bekwame medewerkers staan ten dienste van de meer dan 41.000 inwoners

Job description

Technisch beheerder belast met de uitwerking tot de opvolging van de uitvoering van renovatie-, onderhouds- en uitbreidingswerken van gemeentelijke gebouwen. Zijn/haar opdracht omvat:

 • Ontwerp en ontwikkeling van technische plannen, van voorontwerpen tot uitvoerings- en implementatieplannen.
 • Het opstellen van de technische clausules van de bijzondere bestekken voor werken, diensten (aanwijzing van externe operatoren) en leveringen met betrekking tot de opgevolgde dossiers
 • Het opstellen van beschrijvende, samenvattende en ramende opmetingsstaten van de geplande werkzaamheden
 • De opvolging van de procedures voor de raadpleging en de gunning van overheidsopdrachten voor werken, diensten en leveringen in verband met deze projecten
 • Het technisch, administratief en budgettair beheer van de werven
 • Het opstellen en presenteren van syntheseverslagen aan administratieve of politieke autoriteiten
 • Het opstellen van kostenramingen en de administratieve en technische opvolging van deze dossiers
 • Het opstellen van notulen van werfvergaderingen, opvolging van de voortgang, enz.
 • De opvolging en de controle op de werkzaamheden uitgevoerd door externe bedrijven
 • De opvolging en de controle van de projecten die door studiebureaus worden voorgesteld
 • De uitwerking, opvolging en controle van interne projecten die door de gemeentearbeiders worden uitgevoerd in coördinatie met zijn hiërarchie.
 • Alle andere administratieve en technische taken die verband houden met de behoeften van de dienst

Profile

Technische vaardigheden:

 • Houder zijn van een masterdiploma in Architectuur of Burgerlijk ingenieur-architect;
 • De gebruikelijke software beheersen waaronder AUTOCAD, Sketchup en de Office suite;
 • Over minimaal 5 jaar ervaring beschikken;
 • Middelgrote en grote bouwplaatsen hebben opgevolgd.
 • Over zeer technische kennis beschikken en oog voor detail hebben;
 • Een opleiding in EPB en/of duurzaam bouwen hebben gevolgd is een pluspunt;
 • Beschikken over administratieve en technische kennis inzake procedures voor bouwvergunningen, milieuvergunningen en overheidsopdrachten;
 • Kennis van de gemeentelijke wetgeving in de publieke sector is een pluspunt;
 • Over een teamgeest beschikken en zelfstandig kunnen werken;
 • Gemakkelijk contact kunnen maken en een gevoel voor menselijke relaties vertonen.

-

Gedragscompetenties

 • Resultaat- en klantgericht werken;
 • Communiceren/Samenwerken;
 • Zin voor synthese;
 • Zorgvuldigheid vertonen/Werken met inachtneming van de processen/kwaliteitsvolle werk leveren;
 • Coördinatie/beheer/structurering van uw werk;
 • Groot vermogen om projecten en verschillende taken op korte, middellange en lange termijn te plannen;
 • Het naleven van deadlines en interne procedures;
 • Proactief zijn;
 • Analyseren;
 • Zich aanpassen aan interne/externe eisen en noodgevallen.

Offer

Interesse?

Gelieve dan naar onze website te surfen www.woluwe1150.be in het tabblad "Jobs" en uiterlijk op 10/10/2021 te solliciteren via de aangegeven link.

Sollicitatie: sollicitatiebrief + CV + portfolio

Calculate your travel time
To
Woluwe1150 | Sint-Pieters-Woluwe 1150

This address could not be found.

We could not find a route between the two addresses.

The exact address for this job is not available. The calculated travel time may differ in reality.
Others also viewed
  Add your CV
  Jobs for you will suggest better jobs based on your education, skills and work experience.

  The job was saved

  You can find your saved jobs on the homepage or in My Jobat.

  To view them on other devices as well, just log in.

  39 days left to apply

  Characteristics

  Requirements

  • Academic Bachelor
  • At least 2 years experience
  • Dutch, French

  Offer

  • Permanent
  • Full-time

  Apply before

  • 1 November

  Receive jobs by e-mail

  Receive new 'Architecture' jobs straight to your mailbox.