Back to search results Previous

7 of 9

Next
FANC - Federal Agency for Nuclear Control

Inspecteur-Deskundige klasse II

Brussel

FANC - Federal Agency for Nuclear Control | Brussels | Permanent, Full-time

Published on Jobat.be 20 days ago

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle is een instelling van openbaar nut die in 2001 werd opgericht door de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Het Agentschap telt op dit ogenblik een 160-tal medewerkers.

Inspecteur-Deskundige klasse II

Job description

Wij zijn op zoek naar een Inspecteur-Deskundige Medische inrichtingen klasse II en III die bijdraagt tot het verzekeren van de nucleaire veiligheid en de stralingsbescherming voor industriële inrichtingen van klasse II en III. Hij/zij zal dit eveneens doen in weesbrongevoelige inrichtingen en zal de sector van ioniserende rookdetectors beheren. De functie omvat geen routinematige activiteiten in inrichtingen van klasse IIA. Met het oog op continue verbetering zullen gerichte activiteiten in deze inrichtingen daarentegen gepland zijn (begeleiding van inspecties, gerichte hulp bij de verwerking van vergunningen op basis van de competenties,...).

U rapporteert aan het diensthoofd Industriële inrichtingen en werkt in een team samen met deskundigen, inspecteurs en administratieve medewerkers.

Uw verantwoordelijkheden zijn:

Regelgeving

Meewerken, in zijn/haar expertisedomein, aan de uitwerking van de regelgeving, de richtlijnen en leidraden van het FANC, met betrekking tot de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming:

 • de opvolging en analyse van de evolutie van de nationale en internationale wetgeving verzekeren;
 • voorstellen tot wijziging en interpretatie van de regelgeving formuleren;
 • de stellingname van het Agentschap en/of België in diverse commissies, in nationale en internationale werkgroepen voorbereiden en verdedigen;
 • adviezen van externe instanties verzamelen.

Deelnemen aan het vastleggen van de vereisten van het Agentschap op het vlak van veiligheid en stralingsbescherming voor eventuele nieuwe technologieën/industriële praktijken, alsook aan het opstellen van leidraden en aanbevelingen betreffende deze materies.

Vergunningen, erkenningen en goedkeuringen

De vergunningsaanvragen met betrekking tot de oprichting, de exploitatie, de wijziging of de ontmanteling van inrichtingen van klasse II-III technisch analyseren en behandelen, en de vergunningsvoorwaarden bepalen.

De erkenningsaanvragen van de deskundigen in de fysische controle in inrichtingen van klasse II en III behandelen:

 • het aanvraagdossier bestuderen;
 • de aanvrager interviewen;
 • het ontwerp van erkenning opstellen.

De goedkeuringsaanvragen van de gemeenschappelijke dienst voor fysische controle in inrichtingen van klasse II en III behandelen.

De erkenningsaanvragen van inrichtingen voor fysische controle behandelen.

Weesbrongevoelige inrichtingen

Actief deelnemen aan het beheerproces van weesbrongevoelige inrichtingen (registraties van inrichtingen/portalen voor het beheer van gedetecteerde weesbronnen binnen deze inrichtingen).

De nucleaire inspecteurs van het FANC, de betrokkenen en de erkend deskundigen op het vlak van fysische controle opleiding geven over het voormelde proces en in het bijzonder over het goede beheer van gedetecteerde weesbronnen op basis van de rollen en verantwoordelijkheden van elke persoon.

Inspecties en audits

In de hoedanigheid van nucleair inspecteur (na het behalen de nodige accreditatie), met uitgebreide bevoegdheden:

 • meewerken aan de uitwerking van inspectieprogramma’s van het FANC voor inrichtingen van klasse II-III en voor weesbrongevoelige inrichtingen;
 • uitvoeren van thema-inspecties en/of audits, en een onderzoek instellen in geval van ongevallen en/of incidenten binnen of in verband met de inrichtingen van klasse II en III. Deze inspecties leiden over het algemeen tot inspectieverslagen met identificatie van inbreuken waarvoor de regularisatie door de exploitanten verzocht wordt. Ze kunnen desgevallend ook leiden tot het nemen van dwingende, repressieve maatregelen en/of sancties.

Informatie

Zorgen voor de verspreiding van technische, wetenschappelijke en reglementaire informatie betreffende de nucleaire veiligheid en de radiologische bescherming binnen zijn expertisedomein:

 • meewerken aan het opstellen van verslagen;
 • deze intern en/of extern (afhankelijk van het onderwerp) kenbaar maken;
 • meewerken aan het organiseren van studiedagen of seminaries;
 • deelnemen aan internationale werkgroepen.

Samenwerking

De werking van het Agentschap ondersteunen.

Deelnemen aan horizontale werkgroepen:

 • deelnemen aan studies en transversale of multidisciplinaire projecten, alsook aan de bepaling van de nieuwe verwachtingen van het Agentschap op het vlak van het beheer van de veiligheid en van de veiligheidscultuur binnen het Agentschap zelf en bij de exploitanten;
 • organiseren van en deelnemen aan overlegvergaderingen met de exploitanten, met het oog op een continue verbetering van deze laatsten op het vlak van de veiligheidscultuur, de veiligheid en de stralingsbescherming;
 • organiseren en deelnemen aan uitwisselingen van expertise en/of gekruiste inspecties met buitenlandse ambtgenoten.

Profile

 • U bezit een diploma van Master in de ingenieurswetenschappen, van Master in de wetenschappen, of gelijkwaardig door ervaring, met een bijkomend diploma en een voorafgaande ervaring in een domein dat verband houdt met de nucleaire veiligheid of stralingsbescherming;

De hieronder vermelde kennis en ervaring vormen pluspunten:

 • Ervaring in een omgeving die verband houdt met de veiligheid en de stralingsbescherming in een inrichting van klasse II-III is een pluspunt.

 • U kan vlot samenwerken in een team en ondersteunt de leden van het team;
 • U vertoont flexibiliteit door uw aanpak in vraag te stellen en eventueel aan te passen;
 • U bent in staat om verschillende activiteiten te coördineren en te overzien;
 • U kan goed omgaan met druk en tegenslagen en u kan vlot schriftelijk en mondeling communiceren;
 • U kan zich correct uitdrukken in het Frans en het Nederlands en u beschikt over een goede kennis van het Engels.

Offer

Een marktconform loon volgens relevante ervaring. Jaarlijkse evolutie volgens barema.

Extralegale voordelen zoals:

 • Maaltijdcheques;
 • Groepsverzekering (aanvullend pensioen, kapitaal bij overlijden, bijkomende invaliditeitsrente) volledig ten laste van de werkgever;
 • Hospitalisatieverzekering volledig ten laste van de werkgever;
 • Gratis openbaar vervoer woon- werkverkeer;
 • Telefoonverkeer (mobiel) en internetverbinding ten laste van de werkgever;
 • Laptop;
 • Een degelijke opleiding.

Het FANC bevindt zich op 150 meter van het station Brussel-Centraal.

Interested?

.

Brussels

Others also viewed

The job was saved

You can find your saved jobs on the homepage or in My Jobat.

To view them on other devices as well, just log in.

Apply now Apply now

36 days left to apply

Characteristics

Requirements

 • Master (University or Higher Education Long Type)
 • At least 5 years experience
 • Dutch, French, English

Offer

 • Permanent
 • Full-time

Apply before

Receive new jobs by e-mail

Receive new 'Prevention advisor' jobs in Brussels straight to your mailbox.

We will not send you any advertising.